Üks Tartu Herbert Masingu kooli rehabilitatsiooniruumidest. Foto: erakogu
Lapsed
17. jaanuar 2017, 11:10

Tartu Herbert Masingu kool avab uued rehabilitatsiooniruumid

Tartu Herbert Masingu koolis avatakse täna uued hubased rehabilitatsiooniruumid, kus puuetega lapsed tunneksid end mugavalt ja koduselt.

Täna kell 15 toimuval avamisel saavad huvilised pilgu peale heita erinevatele puuetega lastele osutatavatele teraapiatele ning tutvuda lastega igapäevaselt  tegelevate terapeutidega. Kogu pere toetamisele keskendunud
rehabilitatsiooniteenus on eriline oma terviklikkuse poolest, pakkudes hariduslike erivajadustega lastele teraapiat nii toas kui ka õues, inimeste, hobuste või ka koerte kaasabil ja tihedas koostöös  koolitegemistega.

„Meie eesmärgiks on olnud uutes rehabilitatsiooniruumides luua hubane
ning kodune keskkond, et teraapiast osa saavad lapsed tunneksid end
võimalikult vabalt. Keskuses tegutsevad spetsialistid on tihedas
koostöös koolitöötajatega teadlikud hariduslike erivajadustega laste
igapäevastest väljakutsetest ning oskavad seetõttu vanematele mõistvat
ning abivalmit suhtumist pakkuda,“ selgitab Tartu Herbert Masingu kooli
rehabilitatsiooniteenuste koordinaator Evelin Tamm.

Tartu Herbert Masingu Kooli direktor Tiina Kallavus lisab: „Meie
pikaajalise kogemuse tõttu hariduslike erivajadustega laste ning
perede toetamisel, saame igapäevaselt abipalveid teistelt
haridusasutustelt, kes vajavad tuge ning nõu hariduslike erivajadustega laste õpetamisel. Selleks, et nendega spetsialistide praktilisi kogemusi jagada, oleme
kooli juures avanud kompetentsikeskuse."

Keskus tegutseb nii õpiabi- ja nõustamiskeskusena, kust saavad tuge ja nõu küsida hariduslike erivajadustega laste vanemad ning õpetajad, kui ka
rehabilitatsioonikeskusena, kus igapäevaselt kogu pere toetamise läbi
kogemuste varamut üha täiendatakse. Just koostöö kooli ning perega
võimaldab laste toetamisel terviklikku ning võimalikult paindlikku
lähenemist pakkuda. Hariduslike erivajadustega lastega tegutsemine on
tihti väljakutseks nii laste peredele kui ka nendega tegutsevatele
spetsialistidele. Koos, ühtse meeskonnana, tegutsemine võimaldab jõuda
positiivsete tulemusteni. T

Tartu Herbert Masingu Kool on alates 1992. aastast terviseprobleemidega
laste õpetamiseks tegutsev haridusasutus. Viimaste aastate jooksul on
kool spetsialiseerunud peamiselt autismispektri häire, aktiivsus- ja
tähelepanuhäire ning tundeelu ja meeleoluhäirega laste õpetamisele.
Pikaajalise kogemuse tulemusel on kooli juurde tekkinud
kompetentsikeskus, kes ametliku õppetöö kõrvalt igapäevaselt nii teisi
asutusi kui lapsevanemaid üle Eesti hariduslike erivajadustega lastega
töös toetab ning nõustab.