Pildid Väo karjäär.

Foto: Tiit Blaat / Delfi Meedia
Uudised
13. september 2023 12:20

Maamaks pitsitab kaevandajaid: kallinev maarent võib tõsta ka ehitusmaterjalide hindu (7)

Uued maamaksu määrad hakkavad kehtima ka maardlatele. Kaevandaja hoiatab, et sellel on mõju nii ehitusmaterjali hindadele kui ka kohalike karjääride konkurentsivõimele.

Mureks on maapõueseaduse muudatuse eelnõu, mille kehtestamisel peljatakse maarenditasu tõusu. „Silikaat kaevandab ja väärindab Harjumaal ehitus- ja täiteliiva 400 hektaril ning rendime liivakaevanduse maad riigilt. Kui valitsuses valminud maapõueseaduse muudatus praegusel kujul vastu võetakse, siis tõuseks isegi praeguste nn leevendusmeetmete rakendamisel meie maarenditasu katastroofiliselt. Näiteks suureneks renditasu 2026. aastaks ligi 600% võrreldes käesoleva aastaga,“ ütles pressipöördumises Silikaat Grupi tegevjuht Anne-Mari Lehtla.

Tööstusharu esindajad ja erialaliidud peavad vajalikuks täiendavaks meetmeks kehtestada aastasele renditasu tõusule 10-protsendiline lagi. See aitaks vähendada enneolematu renditasu tõusu mõju neile, kes tegutsevad Tallinna ja Harjumaa piirkonnas, kus muudatuse aluseks oleva maa maksustamishinna tõus oli kõige teravam. Lehtla lisas, et praeguse kava järgi rakendub maarendi 10% tõusu lae asemel 50%, mis on arusaamatult järsk.

„Võite ette kujutada, milline mõju sellel on ehitusmaterjalide hinnale, ehitamise hinnale ja näiteks teede korrashoiule või teedeehitusele ning kohalikule betoonitööstusele,“ ütles Lehtla, kelle sõnul oleksid paljude riiklikult strateegiliste objektide ning ehitusprojektide varustuskindlus mõne aasta pärast küsimärgi all. Ka ehitusmaterjalide hinnad võivad tõusta ja kohalikud karjäärid langevad konkurentsist välja.

Kliimaministeeriumi avalike suhete juht Kadri Peetersoo ütles Õhtulehele, et hinnatõusu ei põhjusta kliimaministeeriumi maapõueseaduse eelnõu, vaid see kaasneb varasemalt vastu võetud maamaksuseaduse ja maa hindamise seadusega. „Selleks, et nende seaduste mõjud ei oleks kaevandajatele ülejõukäivad, pakume ka 8aastast üleminekut. Sellega rakendame maksustamishinda järk-järgult, et reguleerida maksutõusust tekkivat hinnasurvet,“ lisas ta. Järgmiste aastate renditasu sõltub sellest, milliseks kujuneb maamaksustamishind. See vaadatakse üle 2026. aastal.