Eesti Maaülikooli doktorant Sharib Khan.

Foto: Eesti Maaülikool
Mets
10. juuli 2023 06:00

Uurimistöö puidutööstuse jääkide väärindamisest tõi auhinna

Prantsuse Instituut tunnustas Eesti Maaülikooli doktoranti Sharib Khani puidutööstuse jääkide väärindamise teemalise uurimistöö eest auhinnaga Nordic Award.

Sharib Khan uurib oma biotehnoloogia doktoriõpingute raames, kuidas toota puidutööstuse jääkidest ligniini ja seda seejärel elektrokeemiliselt väärindada.

Nii ei visata või põletata seni väheväärtuslikuks peetud jäätmeid lihtsalt ära, vaid neist sünteesitavatest ainetest saab toota põnevaid materjale ja kemikaale. Näitena võiks tuua ehituses kasutatavad vahud, vaigud ja komposiitmaterjalid, aga ka 3D-printimisel kasutatava filamendi ehk kiu.

Sharib Khani juhendaja, Eesti Maaülikooli biomajandustehnoloogiate professor Timo Kikase sõnul on Khani uurimisteema maailmas ainulaadne. „Uuritud on küll ioonseid vedelikke kui lahusteid puitmassist tselluloosi ja ligniini eraldamiseks, samuti ligniini väärindamist biokemikaalideks. Siiani pole aga veel keegi tegelenud spetsiaalselt disainitud ioonsete vedelike kasutamisega ligniini eraldamiseks, kus ka väärindamine toimub ioonse vedeliku keskkonnas. Selline lähenemine võimaldab toota biokemikaale palju väiksema arvu protsessisammudega, hoides niimoodi kokku energiat ja lihtsustades märkimisväärselt protsesse,” selgitab Kikas selle lähenemissuuna eripära.

Prantsuse Instituut annab igal aastal Nordic Award auhinna ühele noorele teadlasele Taanist, Soomest, Norrast, Rootsist ja Eestist, et tihendada Põhjamaade ja Prantsuse teadus- ja kultuurisidemeid.

Auhinnareis viib viie riigi noorteadlased sügisel teaduskoostöö kontakte looma ja laborikülastustele Auvergne-Rhône-Alpes piirkonda, mida peetakse Prantsusmaa üheks kõige kiiremini arenevaks ringmajanduse edendajaks.

emu.ee