Foto: erakogu
Uudised
13. jaanuar 2024 09:20

JURIST ANNAB NÕU | Kas kinnistu omanikul on õigus nõuda naabrilt aiavahetuse kulude tasumist? (17)

«Eramajade piirkonnas on tavaline, et naabrid on oma maatükid üksteisest aia või hekiga eraldanud. Selle eluiga ei ole igavene ja kui ajahambast puretud aed hakkab lagunema, tuleb hakata mõtlema aia parandamisele. Aga kumb naaber peaks kandma aia parandamise kulud?

Asjaõigusseaduse kohaselt on nii, et kui kaks kinnisasja on teineteisest eraldatud müüri, heki, kraavi, peenra või muu sellise asjaga (nimetame neid kõiki aiaks), on see naabrite ühiskasutuses, sõltumata sellest, kummal kinnisasjal aed asub. Kui aeda kasutavad mõlemad naabrid, kannavad nad aia korrashoiu- ja remondikulud võrdselt nagu aia kaasomanikud. Sama kehtib ka heki hooldamise kohta, mida tuleb teha peaaegu igal aastal.

Kui aed on juba täielikult lagunenud, ei tohi üks naaber seda teise naabri nõusolekuta eemaldada, vaid aed tuleb ühiselt remontida. Ka hekki ei tohi naabrite kokkuleppeta eemaldada.

Tallinna ringkonnakohtu tsiviilkolleegium on 2020. aastal tehtud lahendis märkinud: „Piirirajatise kasutamisel tekib poolte vahel võlasuhe, mille sisuks on piirirajatise otstarbekohane kasutamine naabrite poolt ja hoidumine naabrit kahjustamast ning millest tuleneva kohustuse rikkumisel võib võlausaldajal (teisel naabril) tekkida kohustuse täitmise nõue.“ Kuivõrd ühise aia remondikohustuse paneb naabritele seadus, võib üks naaber, kes aeda remontis, teiselt naabrilt, kes on remondist keeldunud, nõuda aia remondikulude tasumist pooles ulatuses. Siiski tuleb naabrit enne aia parandamisest teavitada ja leppida kokku ka kulude jagunemine.»