Läti LeeduFoto: Karin Jaanus
Nipid
19. august 2023 15:24

Kellel tasub otsida abi Rajaleidjast?

Kui lapsel on mure õppimise või käitumisega, tuleks esmalt pöörduda oma lasteaia või kooli õpetajate ja tugispetsialistide poole, kelle töö ongi kaste toetamine, suunamine ja nõustamine.

Rajaleidjasse võiks pöörduda, kui lapse probleemiga on lasteaias või koolis juba tegeletud, kuid vajatakse edasisi nõuandeid, haldusotsust hariduskorralduslikeks muudatusteks, erapooletut hinnangut.

Rajaleidja on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsevanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele jt. Võrgustikul on keskused üle Eesti, kodulehelt (rajaleidja.ee) saab abivajaja valida endale lähima. Keskuse ja nõustamisaja valimiseks saab abi ka Rajaleidja infotelefonilt 735 0700. Rajaleidjas nõustavad abivajajaid mitmed spetsialistid.

SOTSIAALPEDAGOOG toetab last ja teda ümbritsevaid täiskasvanuid lapse sotsiaalsete probleemide korral: erivajaduse või terviseprobleemiga toimetulekul, kiusamise või käitumisprobleemide puhul, kui laps ei taha koolis käia jms. Sotsiaalpedagoog võib pakkuda ka kriisiabi.

ERIPEDAGOOG selgitab välja õppetöös raskustesse sattunud lapse arengu- ja õpioskuste taseme, annab nõu lapsele jõukohaste õppemeetodite, -materjalide ja keskkonna valikul ning hindab ka lapse koolivalmidust.

LOGOPEED hindab lapse kõne- ja suhtlemisoskust, annab soovitusi kõne arendamiseks ja sobiva suhtluskeskkonna loomiseks ning hindab lapse koolivalmidust.

PSÜHHOLOOG hindab lapse vaimset võimekust ja arengut ning vaimset tervist mõjutavaid tegureid, kui lapsel on näiteks ärevus, hirmud, meeleoluprobleemid, probleemid suhetes. Ka annab ta last ümbritsevatele täiskasvanutele nõu sobivate lahenduste ja sekkumiste leidmisel ning pakub vajadusel kriisiabi.

NB! Rajaleidjasse nõustamisaega kirja pannes ei pea pöörduja ise teadma või otsustama, millise tugispetsialisti abi laps või noor vajab.