Internetireklaami vastuvõtu tingimused

Õhtulehe reklaami hinnastamine põhineb CPM-mudelil. CPM (cost per mille) tähendab, et reklaami sisaldavat lehekülge on laetud tuhat korda.

Õhtulehe veebikeskkondades saab näidata GIF, JPG, PNG, MP4 ja HTML formaadis reklaame. Lisaks võtame vastu kolmandate osapoolte serveerimiskoode, millest serveeritav sisu peab vastama samuti kõikidele siin dokumendis loetletud tingimustele.

Reklaamifaili suurus ei tohi ilma erikokkuleppeta ületada 50 KB. Video reklaamifaili suurus ei tohi ilma erikokkuleppeta ületada 2 MB.

Õhtuleht jätab endale õiguse reklaamist keelduda, kui selle sisu ei vasta kehtivatele õigusaktidele, on illegaalne, ebasünnis, eksitav, solvav või sarnaneb Õhtulehe disainiga.

Õhtuleht ei võta vastutust oma lehekülgedel reklaamitavate kaupade ja teenuste kvaliteedi eest.

Õhtuleht avaldab reklaamikliendile statistikat kampaania toimumise käigus ja kuu aega pärast kampaania lõppu.

Õhtuleht ei võta enesele vastutust oma lehekülgedel näidatavate reklaamide seadusele vastavuse eest. Reklaami tellija kohustub kontrollima, et tema Õhtulehes avaldatavad reklaamid vastavad kehtivatele õigusaktidele ning kinnitab tellimust esitades, et seaduse vastu eksimuse korral tekkivad kulud kannab reklaami tellija.

Reklaamietikett

Reklaam ei tohi olla eksitav. Näiteks tähendab see muu hulgas ka, et bänner ei tohiks meenutada Windows/Mac/Unix dialoogiaknaid, veateateid jms.

Reklaam ei tohi meenutada Õhtulehe sisu.

Reklaamid ei tohiks sisaldada interaktiivsust simuleerivaid elemente — s.h rippmenüüsid, otsingulahtreid jms juhul, kui bännerile tegelikult antud funktsionaalsusi lisatud pole.

Reklaam ei tohi oma kujundusega imiteerida uudiste pealkirju ei kujunduselt, toonilt, kolmanda isiku lauseehitusena ega teemapüstitusena.

Küpsiste (cookie) lisamine reklaamile Õhtulehe keskkonnas on keelatud.

Õhtulehel on õigus eemaldada oma keskkonnast mis tahes Õhtuleht kasutajaid ja/või kasutajafunktsionaalsust kahjustav või häiriv reklaam.

Õhtuleht ei avalda bännereid, kus kaadrite vaheldumine, vilkumine või värisemine toimub kiiremini, kui üks kord sekundis.

Esitamistähtajad reklaamidele

Standardreklaami esitamise tähtaeg on vähemalt 1 tööpäev enne kampaania algust.

Interaktiivse reklaami (Rich Media) (HTML, kolmandate osapoolte träkkerid, erilahendused) esitamise tähtaeg on 2 tööpäeva enne kampaania algust. Hiljem saadetud materjalide puhul ei garanteerita täpset kampaania algusaega.

Video bänner

Video bänneri formaat on MP4 ja soovituslik on hoida videot Õhtulehe serveris, aga valmistada endale sobiliku väljanägemisega konteiner. Palume meile saata videofail, mille meie serverisse asetamise järel saadame bänneri tootjale vastu faili asukoha.

Nõudmised videofailile:

 • Video Resolutsioon: 1280x720
 • Video Formaat: mp4/h264 (Profiil: Baseline, Level: 3.1, Keyframe: 1s)
 • Video FPS: 25
 • Video BitRate: 1500 (soovitatav maksimum)
 • Audio Formaat: Mp3
 • Audio Sample Rate: 44100
 • Audio BitRate: 64kbps (soovitatav)
 • Audio Channels: mono (soovitatav)

Kui video on mõeldud VAST prerolliks:

 • Video Resolutsioon: 646x363
 • Video Formaat: mp4/h264 (Profiil: Baseline, Level: 3.1, Keyframe: 1s)
 • 30 sek

Avanev (splash) bänner

Avanev bänner peaks koosnema 2 osast: väike osa (nähtav tavavaates) ja suur osa (nähtav avatuna). Eritingimustel võib avanev bänner olla ka üheosaline, aga siis peaks reklaamifail meile testimiseks saabuma 2 tööpäeva enne kampaania algust. Avanev bänner võib olla formaatides JPG, PNG või GIF.

Jaluseriba

Jaluseriba peab olema pilt (gif, jpg) suurusega 1200 x 35 px.

Sitehat

Sitehat koosneb päisebännerist (1206x200), mis on seotud veerubänneriga (200x400) ja moodustab koos selle ja taustapildiga terviku. Sitehati taustaks on soovituslikult värvikood, aga võib olla ka pilt gif, jpg või png failivormingus, päisebänner ja väike bänner peavad vastama samadele tingimustele nagu tavapärased bännerid. Taustapilti saab esitada korduva mustrina või monoliitse suure pildi abil. Kuna maht ei tohi taustapildil ületada 50kB, on üldjuhul eelistatavam esimene variant.

Tehnilised nõuded HTML5 reklaamidele

HTML-reklaam peab olema korrektses .html vormingus ning võib kasutada kõiki HTML-i, CSS-i ja JavaScripti funktsioone. Reklaami kood peab kompileeruma ilma konsoolivigadeta.

Reklaam ei tohi kaasata pilte, JS-i, CSS-i ega muid faile väljaspoolt Õhtulehele saadetud .zip konteinerit (v.a. CDN-id).

Reklaamis kasutatud pildi elemendid peaksid soovituslikult olema sprite’itud ühest failist.

HTML-reklaam peab sisaldama vähemalt ühte clickTag-i. Selle paigaladmiseks on kolm sammu:

1) Kopeeri järgnev kood <head></head> TAG-ide vahele, et defineerida clickTag.

 

<script type="text/javascript">

function getQueryStringValue(key){return decodeURIComponent(window.location.search.replace(new RegExp("^(?:.*[&\\?]" + encodeURIComponent(key).replace(/[\.\+\*]/g, "\\$&") + "(?:\\=([^&]*))?)?.*$", "i"), "$1"));}

var clickTag = 'KOPEERI_URL_SIIA'; window.clickTag = getQueryStringValue("clickMacro") + window.clickTag;

</script>

2) Asenda KOPEERI_URL_SIIA veebiaadressiga, kuhu reklaam viitama peaks.

 

3) Lisa clickTag reklaamile. Näiteks selle lisamine <body> TAG-ile, näeks välja järgmine:

 

<body onclick="window.open(window.clickTag); return false;">

 

Mitme erineva clickTag-i korral lisa ülejäänud clickTag-id järgnevalt:


window.clickTag1 = getQueryStringValue("clickMacro") + ‘KOPEERI_URL_SIIA’;
window.clickTag2 = getQueryStringValue("clickMacro") + ‘KOPEERI_URL_SIIA’;

Tracking-pikslid ja koodid võib lisada HTML-reklaamide sisse. Sealjuures tuleb meeles pidada, et tracking kood käivitatakse hiljem (pärast reklaami kuvamist), millest tingituna võib näitamiste statistika erineda.

HTML-reklaam peab olema responsive (eriti oluline on see mobiili reklaamidel). Selleks tuleb width ja height parameetrid seadistada 100%-le. Adobe Edge reklaamide puhul on vaja scaleToFit seadistada väärtusele “both”.

Tööriistade (Edge, Swiffy, GWD) poolt loodud HTML-reklaamid peavad samuti alluma eelnevalt välja toodud nõuetele.

Päevatoimetaja

Telefon 51993733
online@ohtuleht.ee

Õhtuleht sotsiaalmeedias

Õhtuleht Mobiilis