Eesti uudised

KLIIMAKAEBUS: noored aktivistid läksid õlitehase ehitusloa pärast kohtusse (3)

Toimetas Johanna-Kadri Kuusk, 27. aprill 2020 09:28
Noorte kliimastreik ja rongkäikFoto: Heiko Kruusi
Kliimaaktivistide vabaühendus Fridays For Future Eesti esitas Tartu Halduskohtule kaebuse Narva-Jõesuu linnavalitsuse väljastatud ehitusloa tühistamiseks ning esialgse õiguskaitse taotlemiseks seoses õlitehase püstitamisega.

Aktivistid esitasid kliimakaebuse, sest Narva-Jõesuu linnavalitsuse välja antud ehitusluba ENEFIT282 õlitehase rajamiseks on nende hinnangul vastuolus rahvusvaheliste kliima- ja keskkonnakokkulepetega ning selle mõjud on jäänud nõuetekohaselt hindamata. „Loa alusel planeeritav õlitehas ei võimalda Eestil täita Pariisi kliimaleppega võetud kohustusi ja on  vastuolus nii säästva arengu eesmärkidega kui ka Euroopa Liidu eesmärgiga saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsus,“ teatasid nad kaebuses.

Samal teemal

Aktivistid toovad välja, et Pariisi kliimakokkulepe on riikidevaheline globaalne lepe, millega on liitunud ka Eesti. „Sellele alla kirjutanud riigid andsid lubaduse piirata ühiselt globaalset soojenemist tunduvalt alla 2 kraadi ja teha jõupingutusi selle piiramiseks 1,5 kraadini võrreldes tööstusrevolutsiooni eelse ajaga. Lepe on siduv kõigile sellele alla kirjutanud osapooltele, sealhulgas Eestile. Lisaks Pariisi kliimaleppele on Eesti võtnud eelmisel aastal solidaarselt teiste EL riikidega ka kohustuse püüelda kliimaneutraalse Euroopa suunas,“ lisavad nad kaebuses.

“Rahvusvahelistest kokkulepetest kinnipidamine on oluline, et leevendada kliimamuutuste tagajärgi ning tagada tulevastele põlvkondadele elamiskõlblik keskkond. Uue õlitehase ehitamine kinnistaks Eestile veel mitmeks aastakümneks fossiilkütustel põhineva majanduse, millel aga puudub keskkondlik ja majanduslik perspektiiv,” selgitas kliimaaktivist Kertu Birgit Anton.

Aktivistid on varemgi õlitehase vastu sõna võtnud, kuid tulemusteta. „Suvel vestlesime peaministriga ning väljendasime selgelt, et noored ei kiida heaks riigi järjekordset investeeringut põlevkivitööstuse turgutamisse. Märtsis pöördusime koos ligi 20 noorteühendustega Eesti Vabariigi Valitsuse poole palvega, et investeerimisotsus õlitehase rajamiseks tühistataks,” sõnas kliimaaktivist Kristin Siil. „Kahju on tõdeda, et meid pole kuulda võetud. Käesolev kaebus on meie viimane võimalus midagi ette võtta, et selle reostava projekti elluviimist ära hoida,” lisas ta.

Kaebajate hinnangul on jäänud nõuetekohaselt hindamata ka planeeritava õlitehase ehitusloa mõjud. „Keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruandes leidub mitmeid puudujääke, näiteks seoses inimeste tervisega. Nimelt on Ida-Virumaa rahvatervise näitajad Eesti keskmisega võrreldes oluliselt halvemad: keskmine oodatav eluiga jääb Eesti keskmisest maha 3,5 aastat ning Eesti terveimast maakonnast lausa 5,5 aastat. Mõjuhinnagu ebakindlus selles osas, millest täpselt piirkonna negatiivse tervisenäitajad tingitud on, ei võimalda ka mõjuhinnangut tõsiseltvõetavaks ja asjakohaseks pidada,“ kaebavad aktivistid.

Samal teemal

04.02.2020
UUS VÕIMALUS: Greta Thunberg esitati taas Nobeli rahupreemia kandidaadiks
21.01.2020
GRETA THUNBERG: „Meie maja põleb endiselt.“ DONALD TRUMP: „Pessimismiks pole põhjust.“
17.01.2020
GALERII | Eesti noored kliimaaktivistid streigivad Austraalia põlengutele tähelepanu juhtimiseks