Tamrex 2. juuni 2020 14:47
Palju erinevat infot maskide kohta ajab segadusse. Järgnevalt selgitavad teemat Tamrex Ohutuse OÜ spetsialistid, kes kaitsemaskidega tegelenud üle 20 aasta. Respiraatorite, poolmaskide ja täismaskide müügiga tegelev ohutusettevõte on pidevalt kursis valdkonda reguleerivate nõuete, standardite ja seadusandlusega.

Isetehtud näokatted poes käimiseks

Tuntud disainerite ja omatehtud moekad näokatted on kergesti kättesaadav viis, kuidas poeskäiguks endale lisaturvalisus tagada. Kes tunneb end nii kindlamalt, on see igati aktsepteeritav viis kasutada midagi, mis on oluliselt parem kui täiesti katmata nägu. Samasse kategooriasse kuuluvad ka tundmatu päritoluga ja märgistamata kirurgimaskid ja respiraatorid.

Kirurgimask ei kaitse viiruste eest

Isetehtud maskist palju paremat kaitset pakub nõuetele vastav meditsiiniline mask ehk kirurgimask. Kuigi see ei kaitse maski kandjat viiruste eest, on see kontrollitud toode. Sellele on tehtud Bacterial Filtration Efficiency (BFE) test, mis kinnitab maski materjali kaitset suuremate osakeste ehk bakterite eest (bakterid on viirustest kümme kuni sada korda suuremad). On oluline aru saada, et kirurgimask ei ole isikukaitsevahend, vaid meditsiiniline seade*, mis kaitseb väliskeskkonda maski kandja eest. Kirurgimaski mõte on tegelikult patsiendi kaitsmine arsti hingamisteedest lenduvate piisakeste ja muude osakeste eest. Selle ülesanne on vähendada otsest nakkushaiguste ohtu tervishoiutöötajalt patsiendile või kirurgilisel alal.

*- vastab direktiivile MDD Medical Devices Directive 93/42/EEC ja EN14683:2019 standardile Test BFE (Bacterial Filtration Efficiency) ehk kirurgilise maski tõhusus baktereid sisaldavate piiskade püüdmiseks kandja suust ja ninast)₁.

Väljavõte standardist: The transmission of infective agents during surgical procedures in operating theatres and other medical settings can occur in several ways. Sources are, for example, the noses and mouths of members of the surgical team. The main intended use of medical face masks is to protect the patient from infective agents and, additionally, in certain circumstances to protect the wearer against splashes of potentially contaminated liquids. Medical face masks may also be intended to be worn by patients and other persons to reduce the risk of spread of infections, particularly in epidemic or pandemic situations.

Samuti tuleb arvestada sellega, et kirurgimask ei ole tihedalt ümber kandja näo, seega ei läbi kogu sisse hingatav õhk filtermaterjali, vaid liigub suures osas maski kõrvalt.

Kirurgimaskidele kehtestatud nõudeid reguleeriv standard₂ EN 14683:2019 ütleb, et juhul kui kaitset vajab maski kandja, tuleb kasutada isikukaitsevahendit vastavalt standardile EN 149. Teisisõnu tuleb kasutada respiraatorit.

FFP3 respiraatorid kaitsevad viiruste eest

Respiraatorid, mis vastavad standardile EN149:2001 ja kuuluvad „Kategooria III isikukaitsevahendite hulka“ (maskid märgistusega FFP1, FFP2 või FFP3) on isikukaitsevahendid ja kaitsevad maski kandjat väliskeskkonna eest. Respiraatorid täidavad kaitseomaduste poolest kirurgimaskidele kehtestatud nõuded, kuid mitte vastupidi.

Respiraatorite liigitus:

NB! Need protsendid ei ole võrreldavad kirurgimaskile tehtud testi tulemustega. Respiraatoreid testitakse oluliselt väiksemate osakestega** kui kirurgimaske.

**Kirurgimaski standardi järgi (EN 14683:2019) viiakse testid läbi osakestega suuruses 7,0μm–0,65μm (keskmise suurus 3,0μm +/-0,3μm).

- Respiraatorite standardi järgi (EN 149:2001+A1:2009) viiakse testid läbi osakestega suuruses 2,0μm-0,02μm (keskmine suurus 0,6μm).

Vaatamata tabelis toodud välistustele pole päris õige väita, et FFP1 ja FFP2 respiraatorid ei kaitse kandjat viiruste eest üldse. Viirused ja bakterid ei levi õhus (eriti inimeselt inimesele) puhtal kujul, vaid enamasti süljepritsmete, aerosooli või ka õhus lenduvate tolmuosakeste abil. Seega pakuvad üsna tõhusat kaitset ka FFP1 ja FFP2 respiraatorid, mis ei lase suuremaid väliskeskkonnas lenduvaid viiruste ja bakterite kandjaid läbi filtermaterjali.

Kokkuvõttes vähendab mistahes respiraatori kandmine (FFP1, FFP2 või FFP3) võimalikku nakkuse levikut. Eesliinil kriisikoldes olijatel, kes tegelevad haigetega, tuleks kanda FFP2*** või FFP3 märgistusega respiraatorit.

*** WHO soovituse kohaselt minimaalne kaitse vähemalt FFP2 või USA standardi järgi N95

·       Väljahingamisklapiga respiraator kaitseb selle kandjat väliskeskkonna eest.

·       Klapita või kaetud klapiga respiraator kaitseb nii maski kandjat kui ka väliskeskkonda.

FFP3 respiraatoreid tehakse enamasti väljahingamisklapiga. Muul juhul oleks hingamine tiheda filtermaterjali tõttu liiga raske.

Väljahingamisklapi hirm on veidi ületähtsustatud, sest ka aevastuse ja köhimise puhul kaitseb väljahingamisklapiga respiraator enamike osakeste paiskumise eest väliskeskkonda, püüdes need filtermaterjali. Lisaks on klapp kaetud plastikuga, mis suunab väljuva õhu alla, mitte otse teiste inimeste suunas. Klapi ohtu minimeerib ka see, kui kõik suletud ruumis viibivad isikud kannavad respiraatorit.

Veendu respiraatori kaitseomadustes

Hirm haigestumise eest sunnib rutakaid otsuseid tegema. Tasub siiski rahulikult kontrollida, mis respiraatoriga on pakutava kauba näol tegemist. Tänaseks on müüki paisatud palju tundmatu päritoluga maske, mille kaitsetase on teadmata.

Enne respiraatori ostmist kontrolli, kas sel on kogu nõutav märgistus. Kõikidele nõuetele vastavatel respiraatoritel peab TOOTE peal (mitte ainult pakendil) loetavalt olema alljärgnev:

1.1. CE-vastavusmärgis
1.2. Teavitatud asutuse number
2.1. Tootja nimetus või kaubamärk
2.2. Mudeli number või nimetus
3. Respiraatori klass (FFP1, FFP või FFP3) lisakoodiga NR - ühekordseks kasutamiseks või R – korduvkasutamiseks
4. Kohaldatud standardi number ja aasta (N: EN149:2001 + A1:2009)

Eriolukorra tõttu tuuakse maale ka Euroopas harilikult mitte lubatud USA ja Hiina standarditele vastavaid respiraatoreid. Neist tasub eelistada N95 ja N99 märgistusega maske, kuna USAst pärit maskide tausta ja dokumentatsiooni on võimalik kontrollida. Vaid KN95 märgisega maskide puhul ei saa aga kontrollida, kas need vastavad Hiina standardile KN95 (GB2626-2006).

Isevalmistatud, nõuetele mittevastavaid näokatteid pole lubatud turustada viiruste eest kaitset pakkuvate kaitsemaskidena. See eksitab ostjat.

Kaitsemaskid professionaalidele:

Kõikidest ühekordsetest respiraatoritest oluliselt parema kaitsetasemega, funktsionaalsemad ja mugavamad on poolmaskid ja täismaskid. Nende peamiseks eeliseks on oluliselt parem hermeetilisus (minimaalsed lekked) ja pikem eluiga. Parimat mugavust ja kaitset pakub motoriseeritud hingamisteede kaitsevahend, mille puhul vööle kinnitatava ventilaatori kaudu puhutakse filtrite abil puhastatud õhk maski alla. See lahendus töötab ülerõhu põhimõttel ega koorma kasutajat liigselt. Rohkem infot nimetatud maskide kohta SIIN.

NB! Kõiki ülalnimetatud lahendusi võib kasutada keskkonnas, kus õhus on piisavalt hapnikku. Lubatust madalama hapniku sisalduse korral tuleb kasutada teisi erilahendusi, hingamisaparaati või suruõhuliiniga hingamisteede kaitsevahendit.

Täpsustused

₁Kirurgimaskid jagatakse kaitseomadustelt 3 rühma:

Tulemustesse tuleb suhtuda ettevaatlikult, sest see kajastab vaid materjaliomadusi, mitte maski inimese näol tervikuna. Kirurgimaskidele ei tehta hermeetilisuse ega fit-testi testnukuga. Seetõttu ei arvesta BFE maski lekkeid. Kirurgimask ei ole tihedalt ümber kandja näo, seega ei läbi kogu sisse hingatav õhk filtermaterjali, vaid liigub suures osas maski kõrvalt.

₂ Standardis EVS-EN 14683:2019 - Meditsiinilised maskid on kirjas nii:
If the intended use of the mask is to protect the wearer against infective agents (bacteria, viruses or
fungi), the use of a respirator device is applicable in accordance with the Personal Protective Equipment
(PPE) Directive (89/686/EEC) or the Personal Protective Equipment (PPE) Regulation (EU) 2016/425. Performance requirements for respirators are the scope of EN 149.

Oled teretulnud TAMREXi kauplustesse või soorita ost kontaktivabalt TAMREXi e-poes. Meie aitame leida kõige sobivamad lahendused ja teeme sinu tööpäeva paremaks.