Eesti uudised

Keeleinspektsioon utsitab McDonald’sit: McDrive pole mingi tõlkimatu sõna, see tuleb eesti keelde panna! (3)

Toimetas Marvel Riik, 22. aprill 2020 16:24
Sildid, mis vajavad eestikeelset tõlget.Foto: Kollaaž (Keeleinspektsioon)
Keeleinspektsiooni peadirektor Ilmar Tomusk kummutab Eesti McDonald’si volitatud esindaja vastuväite, et McDrive ja McCafé on  väljamõeldud sõnad, mida ei tohi eesti keelde tõlkida.

Vaidlus keeleinspektsiooni ja McDonald’si vahel sai alguse märtsi keskel, kui inspektorite keeleradarile jäid kiirtoiduketi sildid McDrive ja McCafé. Seda seetõttu, et teave oli vaid võõrkeeles.

Samal teemal

Keeleseaduse kohaselt on kaupade ja teenuste tarbijal õigus eestikeelsele teabele ja teenindamisele. Võõrkeelne teave võib olla, aga eestikeelne tekst peab olema ning veel esikohal. Seda aga ei leidnud keeleinspektsiooni ametnikud Tallinna McDonald’si kiirtoidukohtadest.

Kuna võõrkeelsed väljendid McDrive ja McCafé on kaubamärgid, ei pea eestikeelne teave olema esikohal ega otsetõlge. „Siiski tuleb eestikeelne teave paigutada selliselt, et see oleks klientidele nähtavas kohas,“ lisas Tomusk toona. „Keelekorraldajad soovitavad ingliskeelse väljendi DRIVE kasutamisel eestikeelseks vasteks kaasaost, samuti võib kasutada muid sobivaid eestikeelseid väljendeid, nt sissesõit, osta kaasa vms.“

Eesti McDonald’si volitatud esindaja Vladimir Janevski saatis märtsi lõpus keeleinspektsioonile vastukirja, milles oli sootuks teisel arvamusel: väljendid on registreeritud kaubamärgid, mida võib frantsiisilepingu alusel äritegevuses kasutada.

„Neid kaubamärke ei saa ega tohi tõlkida ühtegi kohalikku keelde ning kaubamärkidena ei oma need üheski keeles tähendust ja on väljamõeldud sõnad,“ kirjutas Janevski.

13. aprillil võttis Tomusk McDonald’si uuesti ette, andes muu hulgas mõista, millega keeleinspektsioon tegeleb ja mida ütlevad (keele)seadused. Kokkuvõtvalt: avalikku kohta paigaldatud viidad, sildid, ettevõtte liiginimetus ja välireklaam peavad olema eestikeelsed. Võõrkeelse kaubamärgi kasutamisel, nagu seda on McCafé ja McDrive, tuleb samuti teave esitada veel eestikeelsena, seejuures ei pea kodumaine tekst olema esikohal ega tohi olla halvemini vaadeldav kui võõrkeelne.

„Oleme nõus, et kaubamärke ei saa ega tohi tõlkida ühtegi kohalikku keelde, kuid me ei ole seda nõudnudki. Oleme oma kirjas palunud esitada eestikeelne teave ettevõtte tegevuskoha, pakutava kauba või teenuse kohta, nagu sätestab keeleseadus,“ kirjutas Tomusk Janevskile.

Tomusk ei lõpeta sellega, vaid teeb Janevskile veel valgustustööd. Kuidas saab kiirtoiduketi esindaja väita, et McCafé ja McDrive ei oma üheski keeles tähendust ja on vaid väljamõeldud sõnad?! „„McDrive“ on moodustatud olemasolevatest, konkreetse tähendusega keeleüksustest café (eesti keeles kohvik) ja drive (kaasaost) ning need tähistavadki McDonald'si kohvikut ja kaasaostu,“ selgitas ta.

Ühtlasi on Tomusk vaadanud, kuidas on McDonald’si kaubamärkidega tegutsetud mujal maailmas nagu Hiinas, Venemaal, aga ka Saksamaal ja Iisraelis. Nimelt niimoodi, et teave on esitatud ka kohalikus keeles.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee