Eesti uudised

NAKKUSOHT: justiitsminister ei pea vangide jalutuskäike võimalikuks 

Siim Randla, 21. aprill 2020 07:19
Viru vangla. Foto: Stanislav Moshkov
„Vangide jalutusboksidesse viimine tõstaks nende nakatumise riski oluliselt ja selliseid põhjendamatuid riske ei tohi praeguses olukorras võtta,“ teatab justiitsminister Raivo Aeg vastuseks õiguskantslerile, kelle hinnangul võib kinnipeetavatele kehtestatud piirang jalutada vabas õhus olla põhiseadusega vastuolus.

Vanglatele ja justiitsministeeriumile saadetud kirjas pöörab õiguskantsler Ülle Madise tähelepanu sellele, et mõned vanglate seatud piirangud võivad olla liiga karmid. Täpsemalt viitab Madise kahele eriolukorras seatud piirangule: vangid võivad lähedastele helistada vaid ühe korra nädalas ega saa enam värskes õhus jalutada. 

„Vangi tuleb alati jalutusboksi saata, mistõttu on kontakt ametnikuga vältimatu. Kuna vangi tuleb jalutuste ajal alati valvata, siis tähendaks see rohkemaid inimkontakte ametnike ja vangide ning kinnipeetavate vahel, samuti võib tekkida vajadus reageerida korrarikkumistele, kasutades vajadusel vahetut sundi, millistel juhtudel inimkontakt võib olla vältimatu,“ leiab Aeg. Lisaks tuleb kõik pinnad ja alad, kus vang on viibinud, enne jalutuskäiku desinfitseerida. Vanglates koha peal viibiva personali hulk on eriolukorra tõttu viidud hädavajaliku miinimumini, lisab Aeg. Kuna korraga ei saaks jalutama viia mitut vangi, siis tähendaks jalutamiste lubamine seda, et vanglas tööl olevad ametnikud jõuaksid ajaliselt tegelda vaid jalutama viimisega. „Selline töökorraldus ei ole otstarbekas. Kui näiteks jalutuskäike läbi viiv ametnik on nakatunud, kuid tal puuduvad haigussümptomid, võib ta nakkusohtlik olla väga paljudele vangidele,“ teatab justiitsminister õiguskantslerile.

Leian, et epideemia puhul, millele ei ole ravi ja mis võib umbes 1000 vangile, kes oma terviseseisundi tõttu on eriliselt ohustatud, olla potentsiaalselt surmav, ei saa teha kaitsemeetmetes järeleandmisi.“
Vanglates on kokku umbes 300 HI-viiruse ja ligikaudu 700 C-hepatiidi kandjat ning mitmeid teisi,kelle viirusesse nakatumine võiks osutuda eluohtlikuks, märgib Aeg.  Suur hulk kinnipeetavaid kuulub riskigruppi oma vanuse või tervisliku seisundi (kroonilised haigused) tõttu.
Kui suhtlus- ja liikumispiiranguid ei rakendataks, siis tähendaks see kiiret viiruse levikut kinnipeetavate hulgas, teatab minister. 
„Kokkuvõttes leian, arvestades Eestis kehtestatud eriolukorda, juba Eesti vabariigi territooriumil kehtivaid piiranguid ja teadlaste poolt esitatud prognoose COVID-19 viiruse leviku kohta, et piirangute kehtestamine on proportsionaalne ja avalikes huvides vajalik meede. Näeme kõiki vanglas kasutatavaid piiranguid ajutistena ning oleme huvitatud nende lõpetamisest või leevendamisest nii pea, kui muutunud olukord või meditsiiniekspertide hinnangud seda võimaldavad.“