Foto: Erki Pärnaku
Tanel Kiik, sotsiaalminister 16. aprill 2020 21:30
Tänan ja tunnustan Õhtulehte järjepideva töö eest apteegi- ja ravimituru kitsaskohtade uurimisel ning kajastamisel. Avalik arutelu aitab kindlasti kaasa ka inimeste teadlikkuse tõusule ja vajalike lahenduste sünnile. Ravimite tarneraskuste ning hinnapoliitika väljakutsetega tegelevad pidevalt nii ravimiamet, haigekassa kui sotsiaalministeerium. Neil teemadel on meil olnud mitmeid nõupidamisi ja kohtumisi ravimituru osapooltega ning kindlasti vajab valdkond eritähelepanu ka edaspidi.

Ravimite piirhindade süsteemi eesmärk on säästa nii patsientide kui ravikindlustuse raha. Kui patsiendilt küsitav omaosalus ravimi ostmisel on ebamõistlikult kõrge, siis see suunab otsima soodsamaid valikuid ja aitab seeläbi kaasa ka hinnakonkurentsi toimimisele. Samas ei ole piirhindade süsteem ideaalne. Mõnede ravimite puhul (näiteks sama toimeaine, kuid erinev sisaldus tablettides) saaks muuta piirhinnasüsteemi, kuid see nõuab ravikindlustuselt lisaraha ja soosiks pigem ravimitootjaid kui patsiente, kuna uutele ravimitele jääks seetõttu vähem raha. Lisaks viiks see pikas perspektiivis ravimite hinna tõusule, sest kaoks mehhanism, mis hinnakonkurentsi toimimas hoiab. 

Tõsi on ka see, et paljud patsiendid eelistavad originaalravimeid. Tarbijate harjumuste muutmine on pikaajaline protsess. Kuigi patsientidel on reeglina võimalik kasutada soodsamaid alternatiive, muu hulgas ka ilma liigse omaosaluseta, seda alati ei tehta ning eelistatakse kallimaid ravimeid. Inimeste eelistused sõltuvad suuresti nõustamisest ning teadlikkusest alternatiivide kohta. Samas puudub põhjendus selle hinnaerinevuse kinni maksmiseks meie ühisest niigi piiratud ravirahast.

Kohe võiks apteekides soovitusena järgida ravimiameti pakutud lahendust hoida piirhinnaaluse ravimi tarneraskuste korral müügil piirhinnale lähima hinnaga ravimit.

Ravimite lõpphindade kujundamises osalevad nende tootjad, hulgimüüjad ja apteekrid. Ehkki haigekassa pingutab, et saada läbirääkimistel patsientide jaoks parim tulemus, ei pruugi see alati õnnestuda. Ravimivaldkonnas on üldjuhul tegu keeruliste läbirääkimistega ja riigil puudub võimalus sundida ravimitootjat müüma ravimit just meie soovitud hinnaga. Teatud juhtudel on riigil võimalik ebasobiva hinna korral loobuda ravimi kompenseerimisest, kuid sellest võivad kannatada hoopis patsiendid ja rahva tervis. 

Erinevused Õhtulehe ja ravimiameti leidudes piirhinnaaluste ravimite müügiloleku seisu kohta on arusaadavad, kuna andmeanalüüsi meetodid erinesid. Ravimiameti kinnitusel on piirhinnaaluste ravimite müügiloleku kontroll selge prioriteet, seda tehakse igal apteegi inspektsioonil ning puuduste esinemisel teeb ravimiamet ka järelkontrolli. Järelevalve tulemused avaldatakse ravimiameti kodulehel: https://www.ravimiamet.ee/ravimiameti-jarelevalvetegevused-2018-aastal#1 Üheks erinevuse põhjuseks võivad olla ka sagenenud ravimite tarneraskused ja see, et kontrolli on tehtud Õhtulehest erinevatel ajaperioodidel.