Foto on illustratiivne.Foto: Vida Press
Eesti uudised
1. aprill 2020 07:49

KODUÕPE: mures lapsevanemad pöörduvad andmekaitseinspektsiooni

Distantsõppega seotud küsimustega andmekaitse inspektsiooni poole tehtud pöördumistes on osa lapsevanemaid näidanud üles muret, et ei olda kindlad selles, kui turvaline on kodutöid internetti üles laadida. 

Andmekaitse inspektsioon on saanud sel teemal mitmeid pöördumisi lapsevanematelt, kel on tekkinud küsimus, et kas kõikide äppide nutiseadmesse laadimine on vajalik. Nimelt on osa õpetajaid nõudnud ka väiksematelt koolilastelt, et nood laadiksid alla äppe, mille vajalikkuse seab aga osa vanemaid kahtluse alla. Muret tekitab sageli ka see, kui usaldusväärsed on sotsiaalmeediaplatvormid, -grupid vms. 

„Tõepoolest, sageli ei pruugi tasuta masskasutusse suunatud platvormid ja ka nutiseadmete äpid andmekaitseliselt olla lõpuni usaldusväärsed. Usaldusväärsust aitab tõsta andmekaitsetingimuste olemasolu ja seda sellises esituses, et ka tavainimene on võimeline dokumendi sisust aru saama,“ rääkis AKI avalike suhete nõunik Signe Heiberg. „Üldteada on, et ka äpid on mõnikord väga usinad isikuandmeid koguma. Siinkohal on hea näide kalkulaator, mis nõudis pääsu kõikidele telefonikontaktidele,“ märgib Heiberg.  

AKI paneb inimestele südamele, et e-keskkondade kasutamise eel on alati vajalik mõelda, kas teenus on piisavalt turvaline. Üldiselt on koolid teinud turvalisi valikuid ja vanem võib kooli usaldada. Võimalikeks probleemideks võivad olla vabavarana kättesaadavad suhtlemisrakendused, millel puuduvad isegi kasutustingimused, sh andmekaitsetingimused, sel juhul on aga võimalik andmete leke.

Inspektsioon leiab, et praegu on kõige olulisem distantsõppe aeg edukalt seljatada ja suhtlemiseks leida võimalused, mis on osapooltele mugavad, aga kindlasti tuleb valikute tegemisel olla ka kriitiline: enne, kui kasutusse võetakse uus teenus või laetakse alla uus äpp, tuleks tutvuda selle andmekaitsetingimustega.

 „Võib-olla on mõistlik koolidel võtta hetk aega ja veenduda, kas andmetöötlus tagab isikuandmete kaitse ja kas see lähtub ka eesmärgipärasuse ja minimaalsuse põhimõttest. Oletame, et kui kool on otsustanud iga õpilase koduga suhtlemiseks küsida õpilase või tema vanema e-posti aadressi suhtluslistide jaoks, siis eesmärgi ja minimaalsuse põhimõte tähendab seda, et küsitud e-posti kasutataksegi ainult õppeinfo edastamiseks ja listis olijad ei pea nägema teiste listis osalejate e-posti aadresse. Lisaks pole vaja teha veel üht e-posti aadressi,“ räägib Heiberg.

AKI paneb inimestele veel südamele, et uute äppide ja süsteemide kasutusse võtmisel ei ole mõistlik lapsi/vanemaid survestada, eriti juhul, kui pole teada, kellele nõusolekuid antakse ning mida ja kus jagatakse.