Sildid, mis vajavad eestikeelset tõlget?Foto: Keeleinspektsioon
Toimetas Marvel Riik 27. märts 2020 18:13
Keeleinspektorite hinnangul rikub kiirtoidukett McDonald’s keeleseaduse nõudeid siltidega McDrive ja McCafé. Kiirtoiduketi esindaja sõnul on tegu väljamõeldud sõnadega, mis ei oma üheski keeles tähendust.

Keeleinspektsiooni arvamuse järgi peaks McCafé ja McDrive nimede juures olema eestikeelne tõlge. Keeleseaduse kohaselt on kaupade ja teenuste tarbijal õigus eestikeelsele teabele ja teenindamisele. Võõrkeelne teave võib olla, aga eestikeelne tekst peab olema ning veel esikohal. Seda aga ei leidnud keeleinspektsiooni ametnikud märtsi keskpaigas Tallinna McDonald’si kiirtoidukohtadest.

Inspektsioon annab endale aru, et McDrive ja McCafé on kaubamärgid, mille puhul ei pea eestikeelne teave olema esikohal ega otsetõlge. „Siiski tuleb eestikeelne teave paigutada selliselt, et see oleks klientidele nähtavas kohas,“ selgitas keeleinspektsiooni peadirektor Ilmar Tomusk toona. „Keelekorraldajad soovitavad ingliskeelse väljendi DRIVE kasutamisel eestikeelseks vasteks kaasaost, samuti võib kasutada muid sobivaid eestikeelseid väljendeid, nt sissesõit, osta kaasa vms.“

McDonald’si volitatud esindaja Vladimir Janevski on vastukirjas teisel arvamusel: väljendid on registreeritud kaubamärgid, mida võib frantsiisilepingu alusel äritegevuses kasutada. „Neid kaubamärke ei saa ega tohi tõlkida ühegi kohalikku keelde ning kaubamärkidena ei oma need üheski keeles tähendust ja on väljamõeldud sõnad,“ kirjutas Janevski.

Siiski oli Janeveski nõus keeleinspektsiooni ühe tähelepanekuga, mis puudutas ühte sissesõidu silti. Nimelt oli sellel sildil vaid ingliskeelne väljend „drive“. Millal aga silt saab parandatud, ei osanud Janevski öelda.

McDonald'si esinadaja oli nõus, et see silt tõepoolest ei ole sobilik. Foto: Keeleinspektsioon

„Seoses uue koroonaviiruse ja selle poolt põhjustatava häire tõttu pole võimalik ennustada kuupäeva, millal McDonald’sil on võimalik nimetatud silt asendada. McDonald’si võimalused leida alternatiivseid lahendusi on väga piiratud, kuna McDonald’sil on lubatud tellida tooteid ainult McDonald’s International Property Company, Ltd. Poolt heakskiidetud tarnijatelt.“

Detsembris ja jaanuaris kirjutas Õhtuleht keeleinspektsiooni sarnasest nõudest Hesburgerile. Toona juhiti tähelepanu vaid võõrkeelsele sissesõiduviidale drive-in. Hesburger teatas inspektsioonile, et pöördumine edastati Soome peakontorile, et võtta vastu uued meetmed. „Märgime, et nimetatu võtab paratamatult aega, sest puudutab AS-le Hesburger kuuluva kaubamärgi esitamist ning turunduspoliitikas asjakohaste kujunduslike muudatuste tegemist. Kuna selliste otsuste tegemine on Soome peakontori pädevuses, siis see on aeganõudev,“ selgitas Hesburgeri juhatuse liige Toomas Veersalu toona, et reaalsete lõplike terviklike meetmete kohaldamiseni jõuatakse eeldatavalt juuli lõpuks.