Krimi

Kohus ei vabastanud riigivastastes kuritegudes süüdimõistetut vanglast 

Siim Randla, 26. märts 2020 07:42
Foto: Aldo Luud
Tartu maakohus jättis riigivastastes kuritegudes süüdimõistetud Ilja Tihhanovski talle mõistetud vangistuse kandmiselt tingimisi enne tähtaega elektroonilise valve alla vabastamata.

Tartu vangla esitas Tartu maakohtule mullu detsembris Ilja Tihhanovski toimiku otsustamaks isiku vangistusest tingimisi enne tähtaega vabastamist elektroonilise valve alla, seda toetasid kohtule esitatud seisukohtades nii vangla kui prokuratuur. Ka süüdimõistetu selgitas 2020. veebruaris toimunud istungil kohtule, et soovib enne tähtaega vabaneda.

Kuulanud ära süüdimõistetu, tutvunud prokuröri arvamusega ning Tartu Vangla poolt esitatud materjalidega, leidis kohus esmaspäeval tehtud kohtumääruses, et süüdimõistetu  vangistusest tingimisi enne tähtaega elektroonilise valve alla vabastamine ei ole põhjendatud ning tal tuleb karistuse kandmisega jätkata. Kohus toob tehtud määruses välja, et süüdlane on toime pannud esimese astme kuriteo ja seda kaalutletult pika aja jooksul, mitte ühekordse juhusliku episoodina ega hetkeemotsioonist tingituna. Kohtu hinnangul ei saa süüdimõistetu retsidiivsusriski hinnata väga madalaks ega asuda seisukohale, et ta on absoluutselt motiveeritud loobuma kuritegelikust käitumisest. Kohtu hinnangul oleks eelkõige, aga mitte ainult, üldpreventiivsetel kaalutlustel kinnipeetava vabastamine juba esimese ennetähtaegse vabastamise menetluse raames ennatlik, arvestades just toime pandud kuriteo raskust ja laadi.

Ilja Tihhanovski tunnistati  2018. aasta aprillis Tartu maakohtu otsusega kokkuleppemenetluses süüdi ja teda karistati 4 aasta pikkuse vangistusega. Kinnipeetava karistusaeg lõpeb detsembris 2021. aastal. Tartu maakohtu kohtumäärusele saab esitada edasikaebuse.