Eesti uudised

Tallinna linnapea soovitused valitsusele: sulgeda kõik toitlustuskohad ja meelelahutusasutused kella 22st, keelata avalikus kohas rohkem kui viie inimesega kogunemised (4)

Hindrek Pärg, 24. märts 2020 14:33
Tallinna linnapea Mihhail KõlvartFoto: Martin Ahven
Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart saatis teisipäeval kirja valitsusele, milles soovitab koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestada üleriigilisi lisapiiranguid.

Kõlvart tõi kirjas välja asjaolu, kuidas ministeeriumid saadavad otse omavalitsustele pöördumisi ja juhiseid, e-kirja teel korraldusi jne ning kuidas kohalikud omavalitsused peaksid ministeeriumi hinnangul avalikke ülesandeid eriolukorras lahedama ja meetmeid tarvitusele võtma.

„On ette tulnud näiteid, kus üks haridus-ja teaduministeeriumiks mitteolev valitsusasutus jagab omavalitsusele ülesandeid, kuidas korraldada lasteaedade pidamist, milliseid rühmasid ning kuna avatuna hoida, mis tingimustel jagada koolitoitu, või näiteks, kuidas on otstarbekas kasutada kohaliku omavalitsuse eelarve vahendeid (st kellele tuleks maksta toetusi),“ sõnab Kõlvart. 

Tallinna meer pakub selle lahenduseks välja, et kõik eriolukorras antud kohustuslikud korraldused peaks andma eriolukorra juht ehk peaminister Jüri Ratas. „Iga asutus, kes annab kohalikule omavalitsuse ülesandeid, teeb seda ainult vastava pädevuse olemasolu korral, ülejäänud juhtudel teeb soovitusi ennekõike vastava valdkonna eest vastutavale ministeeriumile, kes siis oma pädevus piires lahendab küsimusi koos omavalitsuste või neid ühendava liiduga. Asutuste saadetavatele pöördumistele palun märkida juurde, et tegemist on soovituse või juhisega, mille rakendamise võimalust hindab iga omavalitus ise,“ märgib Kõlvart. 

Teise soovitusena märgib Kõlvart, et valitsus menetleks kiirkorras Tallinna linnavolikogu eelnõud, millega muudetaks kohaliku omavalitsuse korralduse, korrakaitse-, ühistranspordi-, ja väärteomenetluse seadust (Eelnõu täisteksti saab lugeda SIIT). Sisuliselt annaks see seadusemuudatus kohaliku omavalitsuses korrakaitsjatele ehk mupole rohkem õigusi.

Kõlvarti sõnul muudetakse ja täiendatakse eelnõus korrakaitseseadust nii, et valla- või linnavalitsus tohib avalikus kohas lisaks riiklikule järelevalvele ka ise ulatuslikumalt kontrollida seda, kui hoolsalt inimesed käitumise üldnõudeid järgivad. Eelnõu kohaselt täiendatakse väärteomenetluse seadustikku nii, et lisaks politseile võib ka korrakaitseametnik kinni pidada isiku, kelle kohta on alust arvata, et ta on rikkunud avalikus kohas käitumise üldnõudeid karistusseadustiku paragrahv 262 mõistes.

Kolmas soovitus valitsusele puudutab toitlustusasutuste ning ööklubide, baaride ja muude lõbustusasutustele lisapiirangute rakendamist.

Näiteks leiab Kõlvart, et kiirtoitlustuskohtadel pole suutlikkust noorte kogunemisi ära hoida ja laiali ajada. Koolide ja huvikoolide tegevuse peatamise, avalike ürituste ärajäämise ning meelelahutusasutuste ja spordiklubide sulgemise tõttu on noortel rohkem vaba aega, mida ei soovita veeta kodus. „Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti andmetel on noorte kogunemisega kiirtoitlustuskohtades tõsiseid probleeme, kuivõrd erinevalt kaubanduskeskustest puuduvad neis turvamehed,“ kirjutab Tallinna meer. 

Samuti on Kõlvarti sõnul probleeme, et söögikohtades ja baarides tarvitatakse alkoholi ka pärast kella 22. „Tallinna linn kontrollis koostöös politseiga Tallinnas tegutsevates toitlustus-ja lõbustusasutustes ajavahemikus 18.–20. märtsini alkohoolse joogi jaemüügiga seonduvate nõuete täitmist ja alkohoolse joogi tarbimise piirangute järgimist 231 korral. Järelevalve käigus ilmnes kahetsusväärselt, et on ettevõtteid, kus alkoholi tarbimine jätkub ka pärast kella 22.00.

Tõenäoliselt müüvad need ettevõtted enne keeluaega alkohoolseid jooke kohapeal tarbimiseks sellises koguses, et klientidel on võimalik jätkata koosviibimist ja alkoholi tarbimist kuni ettevõtte sulgemiseni. Esines olukordi, kus väideti, et tegemist on erapeo või sünnipäevaga, ja müügikohas müüki ei tuvastatud. Lisaks tehakse sotsiaalmeedias üleskutseid tulla baari või lõbustusasutusse oma alkoholiga. Selline teave ja ettevõtetes kohapeal nähtu annab alust kahtlustada, et ettevõtetes müüakse alkoholi kohapeal tarbimiseks olenemata riigi kehtestatud piirangutest,“ seisab kirjas. 

Veel mitmest juhust tulenevalt soovitab Kõlvart vabariigi valitsusel rakendada järgnevaid lisapiiranguid:

  • keelata avalikus kohas viibida ja liikuda inimestel mitte rohkem kui 3-5 inimest üheskoos (välja arvatud tööülesandeid täitvad inimesed ja inimesed, kes ei saa liikuda ilma teise inimese abita);
  • keelata alaealistel avalikes kohtades liikumine alates teatud kellaajast. Erandina lubada alaealistel liikuda avalikus kohas üksnes koos vanema või seadusliku esindajaga. Ilma vanema või seadusliku esindajata on alaealisel lubatud avalikus kohas liikuda, kuid mitte rohkem kui 3-5 inimest üheskoos, üksnes toitlustamiseks haridusasutuste juures, toidu ostmiseks, sotsiaal-, tervishoiu- ja rehabilitatsiooniteenuste kasutamiseks ning sportimisel teistega kokku puutumata;
  • keelata kohapeal toitlustamine toitlustusasutustes (nt kiirtoitlustuskohtades), kui ei ole täiel määral tagatud tervisekaitsenõuete täitmine (ennekõike peame siinkohal silmas Terviseameti juhiseid). Seetõttu võiks toitlustuskohtades, sh kiirtoitlustuskohtades, olla lubatud (ainult) kaasamüük, kui on rangelt järgitud Terviseameti juhiseid. Bufeetoitlustus tuleks täielikult keelata;
  • keelata toitlustuskohtades meelelahutuse pakkumine (nt tasuta wifi, piljard jt mängud, spordivõistluste ülekanded ja rohkearvulised erapeod), et vähendada inimeste pikemaajalist koosviibimist. Keelata eriolukorra ajal toitlustus-ja lõbustusasutustes vesipiibu suitsetamise teenused;
  • kaaluda meelelahutuskohtade/lõbustuskohtade sulgemist (nt piljardi, keegli jms mängimise kohad);
  • sulgeda toitlustusasutused, baarid, ööklubid ja muud meelelahutusasutused alates kella 22.00-st.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee