Keeleseaduse kohaselt on kaupade ja teenuste tarbijal õigus eestikeelsele teabele.Foto: Kollaaž, keeleinspektsioon
Toimetas Marvel Riik 18. märts 2020 15:58
Keeleinspektorite hinnangul rikub kiirtoidukett McDonald’s keeleseaduse nõudeid siltidega McDrive ja McCafé. Nimelt ei meeldi inspektoritele asjaolu, et teave on vaid võõrkeeles.

Keeleseaduse kohaselt on kaupade ja teenuste tarbijal õigus eestikeelsele teabele ja teenindamisele. Võõrkeelne teave võib olla, aga eestikeelne tekst peab olema ning veel esikohal. Seda aga ei leidnud keeleinspektsiooni ametnikud Tallinna McDonald’si kiirtoidukohtadest.

„Näiteks Tallinna McDrive restorani viitetulbal ja Tartu müüklasse sissesõidul on võõrkeelne teave DRIVE ja McDrive, restoranide ustel ja vaateakendel McDrive, Tartu kaasaostumüükla tähistamiseks hoone fassaadil McDRIVE ning kiirtoidukohtades liiginimetus Café, eestikeelne teave puudub,“ kirjutas keeleinspektsiooni peadirektor Ilmar Tomusk kiirtoiduketi omanikele.

Kuna võõrkeelsed väljendid McDrive ja McCafé on kaubamärgid, ei pea eestikeelne teave olema esikohal ega otsetõlge. „Siiski tuleb eestikeelne teave paigutada selliselt, et see oleks klientidele nähtavas kohas,“ lisas Tomusk. „Keelekorraldajad soovitavad ingliskeelse väljendi DRIVE kasutamisel eestikeelseks vasteks kaasaost, samuti võib kasutada muid sobivaid eestikeelseid väljendeid, nt sissesõit, osta kaasa vms.“

Keeleinspektsiooni peadirektor on palunud toiduketil anda nõuete täitmise kohta tagasisidet hiljemalt 18. maiks. Eestis tegutsevad McDonald'si restoranid alates 1995. aastast, esimene neist avati Tallinnas.

Detsembris ja jaanuaris kirjutas Õhtuleht keeleinspektsiooni sarnasest nõudest Hesburgerile. Toona juhiti tähelepanu vaid võõrkeelsele sissesõiduviidale drive-in. Hesburger teatas inspektsioonile, et pöördumine edastati Soome peakontorile, et võtta vastu uued meetmed. „Märgime, et nimetatu võtab paratamatult aega, sest puudutab AS-le Hesburger kuuluva kaubamärgi esitamist ning turunduspoliitikas asjakohaste kujunduslike muudatuste tegemist. Kuna selliste otsuste tegemine on Soome peakontori pädevuses, siis see on aeganõudev,“ selgitas Hesburgeri juhatuse liige Toomas Veersalu toona, et reaalsete lõplike terviklike meetmete kohaldamiseni jõuatakse eeldatavalt juuli lõpuks.