Eesti uudised

Riigi leevendusplaanid: kuidas toime tulla isikukaitsevahendite nappuse, turušoki ja koduõppe probleemidega 

Hindrek Pärg, 18. märts 2020 11:59
Martin KadaiFoto: Teet Malsroos
Kolmapäeval kell 12 toimunud pressibriifil andsid olukorrast ülevaate  terviseameti, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad.

Kohal olid terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi ning haridus ja teadusministeeriumi üldharidus-, keele- ja noortepoliitika asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts.

Samal teemal

Martin Kadai: haigus võib levida kergete vormidena, inimene ei pruugi aru saada, et on haige

Tänaseks on tehtud 2020 Covid-19 analüüsi, millest 258 on osutunud positiivseks. Koroonaviirusest on paranenud jätkuvalt ainult üks inimene, haiglaravil on kolm. Kadai sõnul tuleb nii nakatunute kui ka raskete haigusjuhtumite arvu ja suremuseprotsenti suhtuda siiski reservatsiooniga, sest ükski riik ei suuda tuvastada kõiki koroonaviiruse juhtumeid. "Mida rohkem testime, seda tõsisem näeb ametlik statistika välja," lisas ta.

Kadai sõnul on tõesti Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juht soovitanud testida kõiki, ent kui testimisvõimekus on väike, siis keskenduda tervishoiutöötajatele, raskeloomulistele juhtudele ning riskirühmas olevatele inimestele. 

"Loome lahendust, kuidas läbi perearsti saaksid riskirühma patsiendid ennast testida," kinnitas Kadai. Ta lisas, et jätkuvalt keskendutakse riskirühmadele ehk surmajuhtude ärahoidmisele ja riskigrupis inimestele. 

Eksperdi sõnul on raskete juhtumite testimine oluline. "Haigla peaks juba enne patsiendi toomist teadma, et on oht. Haigla peab teadma, kas on tegu nakkusega, sest personali ei tohi ohtu seada." 

Kadai hinnangul tuleb tänast olukorda vaadata laiemalt, sest tegu pole ainult tervishoiusündmusega, vaid sellel on ka globaalne aspekt. Eestis on probleeme küllaga. 

"Isikukaitsevahendid on kõige põletavam probleem. Oleme avanud tervishoiuvarud, kaitsevägi on meid oma vahenditega varustanud, oleme teinud hankeid kohalikelt tootjatelt. Meile on jõudnud info, et mõned riigid, muu hulgas ka ELi omad, on kehtestanud isikukaitsevahenditele ekspordikeelu, ravimitele seda õnneks veel ei ole. Peame varudesse suhtuma kriitiliselt. 

Samamoodi on testidega – hetkel on number piisav, aga kuna riigid soovivad laiendada võimekust, on see omakorda tekitanud defitsiidi. Igasugused meetmed-piirangud riikides tähendavad, et tootmine on kriitiline. Hoiame varudest iganädalast ülevaadet ning leiame lahenduse, kui tekib kriitiline vajadus. Oleme esitanud oma tellimuse Euroopa Liidu ühishankesse, aga otsime tootjaid ja maaletoojaid kogu turult."

Kadai lisas, et tervisekaitsevahendite transpordis on esinenud tarneprobleeme ning lepingupartnerid on andnud teada, et ei suuda tingimusi täita. Seetõttu otsitakse lahendusi. 

Ajakirjaniku küsimuse peale, et sellised jutud lähevad vastamisi terviseameti väitega, et teste tahetakse rohkem teha jne, vastas Kadai, et tegu on kompromissiga. "Testimise laiendamiseks oleme kaasanud ka erasektorit."  

Kadai lisas: "Kõik saavad panustada hullemate juhtude ärahoidmisesse – ärge viige lapsi vanavanemate juurde. Üldse suhelge vanemate inimestega kas telefonitsi või mõnel muul viisil. Tänaseks on selge, et haigus võib levida kergete vormidena ja nii, et inimene ei pruugi üldse aru saada, et on haige," kõneles Kadai.

Ta lisas, et tänaseks on loodud ka hingehoidjateenus: "Saame aru, et sündmus kui selline on tekitanud keerulisi probleeme, ängistust, hirme ja võib-olla ka ärevushäireid. Ka seda küsimust tuleb adresseerida."

Viljar Lubi: leevenduspakett tuleb kolmeosaline

Majandusarengu asekantsler Viljar Lubi ütles, et lisaks inimeste tervisele tuleb pöörata tähelepanu majandustervisele. "Suurim probleem on turušokist tulenev kiire tulubaasi kaotus. Töötame leevenduspaketiga, mis on kiire, mõjus ja vähemalt praegu ajutise mõjuga," sõnas Lubi ning lisas, et paketil on kaks fookust: et inimesed saaksid säilitada töökoha võimalikult kaua ja ettevõtted säilitaksid likviidsuse. "Kui pole likviidsust, tekib rida probleeme – ei saa rente maksta, töötajatele palku jne."

Lubi sõnul keskendub esimene osa eelkõige tööturu meetmele, mille täpsemate detailide disainimine käib töötukassas. Teine osa hõlmab ettevõtete likviidsust, mis hõlmab eelkõige Kredexit, mille võimekust suurendatakse. Suheldakse pankadega, et säilitada kapitalivajadus. Kolmas osa hõlmab maksuteemasid, mis võiksid tuua organisatsioonidele leevendust. 

"Pakett peab olema võimalikult mõjus ja lahendused kiiresti rakendatavad. Oleme saanud palju tagasisidet murede kohta. Tahan loota, et see vastab suures osas sellele, mida ettevõtted küsivad," sõnas Lubi. 

Ta lisas, et kaubavahetuse hoidmine on ka üks prioriteetidest. "See on kindlasti üks teema, mis võib tõmmata maailma vereringluse kinni."

Hiljem ajakirjanike küsimustele vastates ütles Lubi, et olukorrad piiril muutuvad kiiresti. Ta sõnas, et Ikla piiripunktis enam suuri järjekordi pole. "Signaal on antud, et tuleb anda roheline koridor ravimite ja toidu jaoks. Alguses toimis, nüüd enam mitte nii väga." 

Ta sõnas, et töötatakse igasuguste alternatiivide kallal, muu hulgas ka laevaliini loomisel, millega saaks mööda Poolast. "Peame tagama kaubateed." 

Haridus- ja teadusministeerium: hoiduge esimesel kahel nädalal hindamisest

Ministeerium soovitab õpetajatel läbi mõelda, millised tagasiside andmise võimalused töötavad numbrilise hindamise asemel kõige paremini just nende õpilaste jaoks. Samuti on oluline analüüsida, millises mahus ja millise ajalise sammuga ülesandeid anda. Kindlasti ei ole mõistlik anda selliseid ülesandeid, mida peab lahendama aja peale või ainult kindlal kellaajal. Õpilased ei saa tegutseda samades tingimustes – kodud on erinevad ning seadmete ja nende kasutajate arv varieerub. Vajalik on koguda lastelt ja nende vanematelt süsteemselt tagasisidet ja leida võimalusi sellega arvestamiseks.

Oluline on õpetajate vaheline koostöö, et anda õpilastele rohkem mitme õppeaine teadmisi ja oskusi arendavaid ülesandeid.

Soovitused õpetajale

• Võtke endale aega, et leida kõige paremini toimivad lahendused, kanalid ja vahendid.
• Koguge õpilastelt ja vanematelt süsteemselt tagasisidet ja arvestage sellega.
• Aidake õpilastel luua süsteem, kust ülesandeid leida, millises järjekorras neid teha ja millal esitada.
• Leppige vanematega kokku kanalid ja ajavahemik omavaheliseks infovahetuseks.
• Püüdke mitte seada esikohale digivahendeid, need on eeskätt info vahetamise kanalid.
• Andke õpiülesannetele pigem lühemad kui pikemad tähtajad.
• Püüdke ülesannete andmise aega sättida nii, et töötavad vanemad saaksid järgmise päeva ülesannetega enne tööle minekut tutvuda ning oma lapsi nõnda ka eemal olles abistada.
• Võimalusel kaaluge nooremates klassides õppetöö korraldamist nädalaste tsüklitena.
• Suunake lapsi endale päevaks kindlaid õpieesmärke seadma.
• Tundke huvi, milliseid viise lapsed õppimiseks kasutavad ja suunake neid omavahel kogemusi vahetama.
• Õpilased, õpiharjumused, iseseisva töö võimekus ja lapsevanemate võimalused on erinevad – arvestage sellega õpieesmärkide seadmisel.
• Hoiduge vähemalt esimestel nädalatel numbrilisest hindamisest. Suunake tähelepanu uues olukorras toimetulekule ja katsetamisele, et leida edaspidiseks parimad tööviisid ja selge töökorraldus.
• Kujundav hindamine on tänases olukorras parim võimalik õpilaste tagasisidestamise ja motiveerimise viis.
• Hindamise asemel pakkuge lastele ilma hindamiseta testide tegemise võimalust, et õpitut kinnistada.
• Tunnustage lapsi pingutuse, mitte tulemuse eest!
• Mõelge, kuidas saate kompenseerida laste sotsiaalset suhtlemist: näiteks kord nädalas videosild, keskne kanal klassile, kus omavahel suhelda.
• Korraldage ekraanivabu õppimise päevi!
• Säilitage rahulikku meelt!

Soovitused koolijuhile

• Toetage õpetajaid ja koordineerige tegevusi, et leida parim lahendus!
• Kaardistage e-õppe keskkonnad ja vahendid, mida teie koolis kasutatakse.
• Püüdke hoida erinevate keskkondade ja vahendite hulk võimalikult väike.

Samal teemal

19.04.2020
BLOGI | Haiglaravil on 125 inimest, 10 vajavad juhitavat hingamist, surnuid 40
20.03.2020
UUED ANDMED: Eestis on koroonaviirus diagnoositud 283 inimesel
18.03.2020
TÖÖTUKASSA: raha jätkub kolmeks aastaks
18.03.2020
Võru politseiuurijal tuvastati koroonaviirus, politseimajas tehti suurpuhastus