Foto: Aldo Luud
Toimetas Viljar Voog, Hindrek Pärg 17. märts 2020 11:41
Valitsuse otsusel kehtib politsei- ja piirivalveamet (PPA) teisipäeva südaöösest koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ajutiselt piirikontrolli kogu maismaapiiril, sadamates ja lennujaamades.

PPA integreeritud piirihalduse büroo juht Egert Belitšev kinnitas, et PPA tegi kõik ettevalmistused, et südaööst sisepiiridel piirikontroll taaskehtestada.

Ta kirjeldas, et piirikontrolli taaskehtestamise järel saab Eesti-Läti ligi 350kilomeetrisel maismaapiirilõigul piiri ületada vaid selleks ette nähtud ajutistes piiripunktides Iklas, Lillis, Muratis ja Valgas. Kõrvalised teed piiriületuseks suletakse ning riiki saab siseneda üksnes selleks ette nähtud ajutistest piiripunktidest.

„Ühtlasi laieneb piirikontrolli taaskehtestamine sadamatele, lennujaamadele ja Valga raudteejaamale, kust toimub rahvusvaheline liiklus. Ka liiguvad piiriäärsetel aladel täiendavad patrullid, kes kontrollivad sõidukeid ja dokumente.

Piiriületus inimesele, kel on see lubatud, eeldab kehtiva isikut tõendava või reisidokumendi olemasolu, samuti sõiduki dokumente,“ märkis Belitšev ning palus kõigilt mõistvat suhtumist, kui riiki sisenemine nõuab piirikontrolli taaskehtestamise järel tavapärasest suuremat ajakulu.

Vabariigi President andis nõusoleku Kaitseliidu kaasamiseks piirikontrolli taastamisel

President Kersti Kaljulaid andis teisipäeval siseministrile nõusoleku kuni 150 kaitseliitlase kaasamiseks sunni kasutamise õigusega politsei- ja piirivalveameti (PPA) toetamiseks piirikontrolli taastamisel.

Kaitseliitlasi kasutatakse esmajoones Eesti lõunapiiril PPA toetamiseks piiri ületavate teede ajutisel sulgemisel ning piiripunktides politseinike abistamiseks. President Kaljulaid rääkis teisipäeva hommikul kaitseliitlaste kaasamise ja üldise siseturvalisuse teemadel telefoni teel ka siseminister Mart Helmega.

“On selge, et praegune eriolukord ning liikumispiirangute kehtestamine nii välispiiril kui ka saartel on märkimisväärselt suurendanud PPA töökoormust. Selles olukorras tuleb riigi ressursse kasutada paindlikult ning kaitseliitlaste kaasamine on asi, mis on ka õppustel läbi harjutatud ning mida on ka varasematel aastatel erandjuhtudel kasutatud. Siiski pean oluliseks, et kaitseliitlaste kaasamisel oleks endiselt selge, et juhtroll operatsiooni juhtimisel ning põhimõtteliste otsuste tegemisel jääks PPA-le,” märkis riigipea.

“Kaitseliidu vabatahtlikud on ilma sunni kasutamise õiguseta praeguse kriisi lahendamisse kaasunud juba eelmisest nädalast ning nüüd suureneb kaitseliitlaste koormus veelgi. Soovin seetõttu Kaitseliidule ja kõigile teistele vabatahtlikele jõudu ja head tervist praegusel keerulisel ajal. Samuti soovin tänada kõiki neid inimesi, kes juba on jõudnud vabatahtlikuna oma panuse anda,” lisas Kaljulaid.  

Korrakaitseseaduse alusel võib Kaitseväge ja Kaitseliidu kaasata PPA tegevustesse sunni kasutamisega õigusega Vabariigi Presidendi nõusolekul ja Vabariigi Valitsuse otsusega.

Kellele on piiriületus lubatud?

Sisepiiril piirikontrolli taaskehtestamise järel võivad Eestisse valitsuse otsusel siseneda vaid Eesti kodanikud ja Eesti elamisluba või elamisõigust omavad Eesti elanikud. Samuti need välisriigi kodanikud, kelle pereliige elab Eestis. Tingimuseks on, et need inimesed peavad valitsuse otsusel jääma pärast Eestisse sisenemist 14 päevaks isolatsiooni oma koju või viibimiskohta nii, et teiste inimestega kokku ei puutu.

Riiki võib siseneda või seda läbida rahvusvahelist kaubavedu teostav transport ning elutähtsat teenust osutavad inimesed, näiteks tervishoiutöötajad eeldusel, et neil puuduvad haigussümptomid. Eesti riiki tohivad transiitkoridorina läbida ka välismaalased, et jõuda oma koduriiki, juhul kui neil ei ole viirussümptomeid. Neile 14päevane isolatsiooninõue ei rakendu tingimusel, riiki läbitakse sel eesmärgil viivitamata.

„Mõistame, et olukord erineb tugevalt tavapärasest, kuid arvestades, et paljud inimesed juba järgivad kodus püsimise soovitust, loodame sama vastutustundlikku suhtumist ka kõigilt neilt, kes välisreisilt tulevad. See on kõigi tervise ja heaolu nimel,“ rõhutas Belitšev.

Ta selgitas, et varem on PPA piirikontrolli sisepiiril ajutiselt piirikontrolli taastanud nii suurvisiitide turvalisuse tagamisel kui ka erinevatel harjutusõppustel. „Piirikontrolli taaskehtestamine eeldab lisaressursi suunamist Läti-Eesti piirile, mistõttu kaasame politseinike ja piirivalvuritel kõrval piiritööle appi ka abipolitseinikke, kaitseliitlasi ja teisi,“ sõnas ta.

Eelnevatel ajutistel piirikontrolli taastamistel on oma rolli mänginud ka kaitseliitlased. Sama oodatakse praegugi: kuuks ajaks soovib PPA endale igapäevaselt appi 150 kaitseliitlast.

„Eesmärk on tõkestada koroonaviiruse levikut, et kaitsta Eesti inimesi ning piiri valvamisse kaasame ka häid koostööpartnereid Kaitseliidust,“ ütles PPA peadirektori asetäitja Priit Pärkna.

PPA kaasas Kaitseliitu ajutisel piirikontrolli taastamisel ka 2010. aastal NATO tippkohtumise ja 2014. aastal Ameerika Ühendriikide presidendi visiidi ajal. „Samuti on PPA viimastel aastatel Kaitseliiduga korraldanud palju ühiseid õppusi ning harjutusi. Suuroperatsioonide raames nagu piirikontrolli taastamine kogu riigipiiril, on Kaitseliit meie jaoks oluline koostööpartner ja abijõud ning hindame iga meid abistava kaitseliitlase panust väga kõrgelt,“ märkis Pärkna.