Foto: Stanislav Moshkov
Toimetas Triinu Laan 16. märts 2020 15:37
Tartu linnavalitsus otsustas  16. märtsist kuni eriolukorra esialgse tähtaja 1. maini vabastada lapsevanemad kohatasu maksmisest Tartu lasteaedades. Esmaspäevast on avatud ööpäevaringselt töötav lasteaed.

Linnapea Urmas Klaasi sõnul on eriolukorrast tingituna soovitanud linn lapsevanematel võimalusel lapsi lasteaeda mitte tuua. "Paljud lapsevanemad on seda soovitust järginud - meie kogutud andmed näitavad, et alates tänasest on laste arv lasteaedades tunduvalt vähenenud. Arvestades seda, et eriolukord põhjustab paljudele peredele majanduslikku ebakindlust, otsustasime alates tänasest kuni aprilli lõpuni lasteaia kohatasu mitte nõuda. See puudutab kõiki lapsi - nii neid, kes käivad lasteaias kui ka neid, keda kohal pole," selgitas Klaas.

Kuna märtsikuu arved on juba väljastatud, siis kajastatakse märtsi kahe nädala summa ettemaksuna järgmistel arvetel. Aprillikuus esitatavatel arvetel kohatasu maksumust ei ole, kuid kohta kasutanud laste arvetele lisatakse toidukulu.

Tänasest alates on Tartus avatud üks ööpäevaringselt töötav lasteaed - Maarjamõisa lasteaed, mis asub vahetult elutähtsaid teenuseid pakkuvate asutuste Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Lõuna-Eesti prefektuuri läheduses. Linnapea sõnul on oluline tagada lasteaia- ja -hoiuteenus kõikidele peredele, kes seda vajavad. "Ilmselgelt vajavad meilt teenust pered, kus vanemad on seotud elutähtsate teenuste osutamisega - näiteks meditsiini-, pääste-, politseitöötajate lapsed," ütles Klaas.

Haridusosakond on lasteaedadega kokku leppinud, et vastavalt vajadusele töötaks igas lasteaias vähemalt üks valverühm. Tuttav keskkond ja töötajad on lastele ja vanematele muutunud olukorraga kohanemiseks oluliseks toeks. Lasteaedade direktorid on valmis paindlikult lasteaedade kohapealset tööd ümber korraldama. Samuti  on võetud tarvitusele abinõud oma töötajate kaitseks ning riskigruppi kuuluvaid töötajaid on saadetud kaugtööle. Haridusosakond kasutab jagatud digilahendusi, et hoida kõiki asutusi ühtses infoväljas ja jagada häid praktikaid, kuidas praeguses olukorras toime tulla.