Pilt on illustratiivne.Foto: Kaitsevägi
Marvel Riik 13. märts 2020 12:33
„Tänase päeva seisuga kaitseväes toimub tavapärane väljaõppe,“ ütles Õhtulehele kaitseväe peastaabi pressiesindaja nooremleitnant Igor Ljapin. „Hädaolukorra seadus näeb ette kaitseväe kaasamist eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamisse. Kaitseväe kaasamise korra kehtestab vabariigi valitsus, praeguse seisuga sellist otsust ei ole.“

Hädaolukorra seadus ütleb, et kaitseväge ja kaitseliitu võib eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamisel kaasata eriolukorra tööde tegemisel ja turvalisema liikluse korraldamisel.

„Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Heremi korraldusel jäävad ajateenijad väeosadesse kuni 26. märtsini, et vähendada koroonaviiruse jõudmise riski kaitseväe linnakutesse. Samuti jäävad ära külastuspäevad väeosadesse. Väljaloale lubatakse vaid erandjuhul, kui see on põhjendatud. Järgmise otsuse ajateenijate väljalubade kohta tehakse 26. märtsiks,“ täpsustas kaitseväe korraldusi Ljapin, kelle sõnul jäävad märtsikuu õppekogunemised ära. Aprillikuu õppekogunemise toimumist pole hetkel otsustatud.

„Kaitsevägi on piiranud tegevväelaste liikumisi välismaale ja on vaadanud väga kriitiliselt üle välislähetuste vajadused ja eesmärgid ning kaitseväelastel on keelatud minna lähetustesse riskipiirkondadesse- ja riikidesse,“ lisas Ljapin. „Kõik riskipiirkondadest saabujad jäävad kontrollperioodiks võimalusel kodusele tööle. Samuti suunatakse võimalusel ennetava meetmena kodutööle kaitseväelased, kes on viibinud riikides, millised ei ole nimetatud riskipiirkonnaks, kuid on seal puutunud kokku riskipiirkonnast saabunud inimestega.“