Foto on illustratiivne.Foto: Toomas Tatar
Kristjan Väli, toimetas Hindrek Pärg 12. märts 2020 23:46
Eesti Vabariigi valitsus kuulutas seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse tõenäolise riigisisese leviku laienemisega Eestis välja eriolukorra. Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti. 

Elukorralduse muutus puudutab muu hulgas koole, kultuurielu ja laevareise. Korraldada ei tohi avalikke üritusi (vaata altpoolt).

„Valitsuse absoluutne prioriteet on kaitsta kujunenud olukorras Eesti inimeste tervist,“ rõhutas peaminister Jüri Ratas valitsuse pressiteates. „Eriolukord on vajalik, et Eestis kõige tõhusamalt koroonaviiruse leviku vastu seista. Riik peab saama kodanikele anda selgeid ja vajadusel kohustuslikke korraldusi, mis aitaksid viiruse levikule piir panna.“

Peaminister lisas, et üksnes riigi tegevusest kriisist ülesaamiseks enam ei piisa. „Oleme jõudnud olukorda, kus iga inimene peab panustama rahvatervise kaitseks. Mõistan ebamugavust, mida eriolukorra väljakuulutamine meile kõigile tekitab, kuid kaalul pole ainult inimeste tervise, vaid ka elude kaitse.“

Võimalikud eriolukorra meetmed:

·       Vallasasja sundvõõrandamine: eriolukorra juht ja eriolukorra tööde juht võivad otsustada mõne vallasasja (nt ravimid, maskid, kätepesugeelid) sundvõõrandamise riigi omandisse, kui asi on vältimatult vajalik eriolukorra töö tegemiseks ning muud võimalused nende  õigeaegseks saamiseks puuduvad või on ebamõistlikult koormavad.

·       Asja sundkasutus: eriolukorra juht ja eriolukorra tööde juht võivad otsustada kinnisasja või selle osa, ehitise, sõiduki, masina, seadme või muu vallasasja ajutisse sundkasutusse võtmise, kui selle asja kasutamine on vältimatult vajalik eriolukorra töö tegemiseks ning muud võimalused asja õigeaegseks kasutamiseks puuduvad või on ebamõistlikult koormavad (nt ravimite transpordiks autode sundkasutusse võtmine vms).

·       Eriolukorra tööde tegemine: eriolukorra juht ja eriolukorra tööde juht võivad otsustada eriolukorra piirkonnas valdaja nõusolekuta tema kinnisasjal, ehitises või ruumis eriolukorra tööde tegemise (nt ettevõtte ruumides vms kannatanutele ja abivajajatele abi osutamine), kui see on vajalik  hädaolukorra lahendamiseks.

·       Viibimiskeeld ja muud liikumisvabaduse piirangud:  valitsus, eriolukorra juht, eriolukorra tööde juht või eriolukorra juhi määratud ametiisik võivad kohustada inimesi  eriolukorra piirkonnast või selle osast lahkuma ning keelata eriolukorra piirkonnas või selle osas viibimise. Võimaluse korral tuleb säilitada inimeste juurdepääs nende elu- või tööruumile.

Valitsuse pressiteates mainiti ära järgmised asjad, mida eriolukord puudutab:

Avalikud kogunemised

 • Keelatud on kõik avalikud kogunemised

Õppetöö haridusasutustes

 • Alates esmaspäevast, 16. märtsist tuleb koolides peatada tavapärane õppetöö ning viia see üle kaug- ja koduõppevormile.
 • Kõikides algkoolides, põhikoolides, gümnaasiumides, kutsekoolides, kõrgkoolides ja ülikoolides valmistada ette homme, 13. märtsil asutusesisene infopäev, kus jagatakse juhiseid ja materjale õppetöö edasiseks korraldamiseks.
 • Ülikoolides ja teadusasutustes jätkub teadus- ja arendustegevus.
 • Erivajadustega õppurite haridusasutuste õppetööd käsitletakse eraldi.
 • Lasteaedade ja lastehoiu lahtioleku ja töökorralduse otsustab kohalik omavalitsus või muu lasteaia pidaja.
 • Alates esmaspäevast, 16. märtsist tuleb peatada huvihariduse andmine.
 • Selline hariduselu korraldus kehtib kuni olukorra muutumiseni. Meetmete vajalikkust hinnatakse iga kahe nädala järel.

Piir ja rahvusvaheline reisilaevaliiklus

 • Piiriületuspunktides kehtestatakse sanitaarkontroll tuvastamaks inimeste koroonaviiruse haigussümptomeid.
 • Samuti peavad inimesed riiki sisenemisel hakkama täitma ankeete, et oleks võimalik kindlaks teha nende viibimise päritolu.
 • Lennujaamades ja sadamates kehtestatakse sanitaarkontroll ning viiakse sisse ankeetide täitmise nõue sarnaselt maismaa piiripunktidele.
 • Liinil Tallinn-Stockholm-Tallinn tuleb peatada kruiisireiside müük.
 • Koostöös laevafirmaga töötatakse välja ja rakendatakse meetmed viiruse leviku piiramiseks.

Riskipiirkonnad

 • Sotsiaalministeerium ja välisministeerium vaatavad igal hommikul üle, mis on kõrge ja keskmise riskiga piirkonnad maailmas.
 • 12. märtsi seisuga on need riigid: Hiina, Itaalia, Iraan, Lõuna-Korea, Prantsusmaa vastavad departemangud, Saksamaa liidumaad, Tirooli liidumaa Austrias, Jaapan, Singapur ja Hispaania – Madrid, Kataloonia ja Baskimaa. Nendest riikidest tulevad Eesti elanikud ja välisriigi kodanikud peavad olema 2 nädalaks karantiinis.

Muu elukorraldus

 • Raamatukogud jäävad avatuks vaid piiratud ulatuses.
 • 1. maini suletakse külastajatele muuseumid ja kinod. Etendused, kontserdid ja konverentsid on keelatud.
 • 1. maini on keelatud spordivõistlused.
 • Sotsiaalhoolekandeasutustes, haiglates ja kinnipidamisasutustes hakkab kehtima külastuskeeld.