Elektriliinid Väikese väina ülesõidu kohalFoto: Elering
Toimetas Johanna-Kadri Kuusk 5. märts 2020 09:31
Eelmisel aastal paigaldatud Muhu-Orissaare merekaabel võimaldas Elering käivitada riigihanke Väikese väina tammil paikneva kõrgepinge õhuliini ohutumaks muutmiseks lindudele.

„Kui praegu on Väinatammi mastidel kokku kuus faasijuhet, sidekaabel ja piksekaitsetross, siis paigaldatud Muhu-Orissaare merekaabel võimaldab korrastada liini selliselt, et järele jäävad üksnes kolm faasijuhet ning optilise sidekaabliga piksekaitsetross,“ rääkis Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi. Lisaks juhtmete arvu vähendamisele laseb Elering alles jääva õhuliini juhtmetele Väinatammi ulatuses paigaldada eri tüüpi markerid, et muuta õhuliin lindudele paremini nähtavaks.

Veskimägi selgitusel on liini korrastamine esimene etapp liini lõplikuks demonteerimiseks. „Teise etapina oleme juba otsustanud käivitada ettevalmistused kõnelause õhuliini asendamiseks kaabliga ja liini lõplikuks kõrvaldamiseks, et kaotada saarte elanike elektri varustuskindlust ohtu panemata negatiivne mõju linnustikule. Kui kiiresti see kõik aset leiab, sõltub paljuski planeeringute menetlemise kiirusest. 110-kilovoldise kaabli ehitamine pole Eleringi jaoks probleem,“ ütles Veskimägi.     

Markeritega tuleb tööde käigus märgistada liini kõige kõrgem tasapind ehk piksekaitsetross ning kõige madalam tasapind ehk faasijuhe pikal traaversil. Paigaldatavateks markeriteks on RIBE-tüüpi ribamärgised vaheldumisi fluorestseerivate plaatmärgistega.

Korrastatava liinilõigu pikkus on 7,7 kilomeetrit. Sellel paikneb 32 terassõrestik- ja raudbetoonmasti. Elering ootab pakkumisi Väinatammi õhuliini korrastamise hankele 18. märtsini. Eeldades, et alanud  riigihange kulgeb plaanipäraselt, toimuvad liini korrastamistööd selle aasta teises pooles. Õhuliini korrastamisel ja märgiste valikul on Elering arvesse võtnud Eesti Ornitoloogiaühingu linnuteadlaste soovitusi.

Eelduse Väinatammi õhuliini korrastamiseks lõi eelmise aasta hilissuvel paigaldatud Muhu-Orissaare merekaabel. Merekaabli valmimiseni polnud võimalik Väinatammi õhuliine korrastada ega linnumarkereid paigaldada ilma Saaremaa ja Hiiumaa elektrivarustust katkestamata. Kuna ehitaja paigaldas merekaabli algselt plaanitust aasta varem, on võimalik ka Väinatammi õhuliin korrastada kavandatud 2021. aasta asemel juba 2020. aasta lõpuks.