Repliik

Haridusministeerium: lapsevanemal on valikuvabadus

Küsimus | Kes vastutab Krabi kooli õpilaste koolita jätmise eest? (24)

Arvamustoimetus, 3. märts 2020, 19:02
Foto: ALDO LUUD
Kes vastutab suletud Krabi kooli õpilaste keset õppeaastat ripakile jätmise eest? Nädala algul polnud uut kooli leidnud tervelt veerand Krabi kooli 38 õpilasest. 

Jelena Zemskova, Haridus- ja Teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna nõunik: Lõppenud aasta detsembris viis Haridus- ja Teadusministeerium Krabi koolis läbi riikliku järelevalve, mille eesmärk oli hinnata, kas kooli õppe- ja kasvatustegevus vastab haridusasutustele kehtestatud nõuetele. Järelevalve käigus tuvastati olulisi probleeme õppe- ja kasvatustöös, mis puudutasid koolis töötavate õpetajate kvalifikatsiooni, õppetundide pikkust ja mahtu, mittestatsionaarse õppe korraldamist ning hariduslike erivajadustega õpilaste toetamist. Tegevusloa kehtetuks tunnistamisel lähtuti mitte üksikutest puudustest, vaid nende koosmõjust ja ulatusest, mis ei võimalda riiklikule standardile vastava hariduse pakkumist. Tekkinud olukorras pidas ministeerium ainuõigeks otsuseks lõpetada Krabi koolis üldhariduse andmine.

Krabi kooli tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsuse järel on ministeerium tegutsenud selle nimel, et koostöös kohalike omavalitsustega, kus Krabi kooli õpilased elavad, leida neile võimalused jätkata õpingud riiklikule haridusstandardile vastavates koolides. Selleks oleme võtnud ühendust kõikide asjasse puutuvate omavalitsustega ning arutanud iga õpilase haridustee sujuvat jätkamist. Samuti oleme kohtunud selleks soovi avaldanud lapsevanematega. Kohalikud omavalitsused on olnud suurepärasteks koostööpartneriteks ning tõhusalt tegelenud ja tegelemas laste ja lapsevanemate vajaduste täitmisega.

Ministeerium koos kohalike omavalitsustega on pakkunud lapsevanematele valikuvõimalusi uue koolikoha osas. Pakutud on õpilase eripära arvestades erinevaid koole: lisaks elukohajärgsetele koolidele ka õpilaskoduga koole, riigikoole, erakoole, koole tuge vajavatele õpilastele. Lahenduste leidmiseks on kaasatud lisaks omavalitsustele ka Rajaleidja keskuseid, koolijuhte ja teisi erialaspetsialiste.

Lapsevanemal on valikuvabadus, millise kooli kasuks otsustada. Kuna kõikidele lastele ja lapsevanematele on pakutud sobivaid õppekohti, ei saa olla olukorda, kus koolikohta ei ole. Ministeeriumi andmetel enamiku Krabi kooli endiste õpilaste koolivalikud on kinnitatud. Mõne lapse osas puudub omavalitsusel info lapsevanema koolivaliku otsuse kohta, on ka lapsevanemaid, kes andsid teada, et otsivad enda lapsele sobiva koolikoha ise. Ülejäänutega jätkavad KOVid ning võimalikud koolid kohtumisi ja läbirääkimisi selle nädala jooksul. 

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee