Foto: Riigikohus
Toimetas Triinu Laan 2. märts 2020 12:34
Esmaspäeval taasalustas riigikohtu halduskolleegiumi liikmena tööd Julia Laffranque, kes töötas riigikohtunikuna ka aastatel 2004–2011.

Julia Laffranque naasis riigikohtuniku ametisse Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtuniku kohalt, kus ta töötas üheksa aastat ning kus ta teenistustähtaeg lõppes selle aasta alguses. Enne tööd Euroopa Inimõiguste Kohtus töötas Laffranque riigikohtu halduskolleegiumi kohtunikuna.

"Läksin kohtunikuna, olin kohtunik ja olen edasi kohtunik: töö mastaabid on mõnevõrra muutunud, sest Euroopa Inimõiguste Kohtus on dimensioon suurem. Aga inimeste põhiprobleemid on tegelikult kõikjal sarnased. Inimene ja tema õigused on kohtuniku töö juures kõige olulisemad, seda enesestmõistetavust ei tohi kunagi unustada,“ märkis Laffranque. Tema sõnul peab kohtunik olema erialaselt tugev, oma teadmisi pidevalt täiendama ning tal peab olema selge side eluga. „Kohtunik ei saa õigust mõista isolatsioonis. Kuid tal tuleb jääda erapooletuks ja sõltumatuks – ta ei tohi lasta end mõjutada, sest kohtunikul on suur vastutus jõuda õigusega õigluseni.“

Kohtute seaduse alusel võib kohtunik pärast tööd rahvusvahelises kohtuinstitutsioonis pöörduda vaba ametikoha olemasolul kohtunikuametisse tagasi. Riigikohtus vabanes selle aasta septembris üks kohtunikukoht, kui riigikohtuniku ametist lahkus Eerik Kergandberg. Julia Laffranque asub tööle Eerik Kergandbergist vabanenud ametikohale.

Julia Laffranque´il on kohtunikutöö kogemus alates 2004. aastast, mil ta asus riigikohtu halduskolleegiumi liikmeks. Alates 2003. aastast on tal doktorikraad Tartu Ülikooli õigusteaduskonnast. Ta on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna külalisprofessor. Julia Laffranque´i uurimisvaldkondadeks on olnud nii Eesti põhiseadus, Euroopa Liidu õigus ja nende omavahelised seosed ning inimõigused. Neil teemadel on ta kirjutanud raamatuid ja artikleid ning koolitanud ka kohtunikke.