Torm ja üleujutus on päästeametile palju tööd andnud.Foto: Reigo Teervalt
Ohtuleht.ee 22. veebruar 2020 21:46
Laupäeva jooksul on päästjad saanud üle 110 tormituultest tingitud väljakutse. Väljakutsed on valdavalt olnud seotud murdunud ja teedele või elektriliinidele kukkunud puudega, vahendab Päästeamet pressiteates.

Kella 15.18 ajal käisid päästjad Tallinnas Tulbi tänaval vabastamas kahte murdnud kasepuu alla jäänud autot, kus inimesed  viga ei saanud.

Kuressaares lendas kella 15.07 ajal tuules lahti tulnud reklaamplakat auto esiaknasse, mis mõranes.

Kella 16.35 ajal lõhkus Tallinnas E. Vilde teel murdunud puu kahte autot. Päästjad aitasid puu eemaldada.

Tormi ajal on mõistlik püsida siseruumides, auto parkida puudest eemale ning üleujutusest ohustatud aladele lähedale mitte minna.

Üleujutusohuga alade lähedal on omavalitsused Haapsalu, Pärnu, Vana-Pärnu ja Kuressaare rannikualadel liiklust piiranud. Tormi ja võimaliku üleujutuse tõttu on kasulik valmistuda pikemaajaliseks elektrikatkestuseks. 

Laupäeval kell 11 kogunes regionaalne staap, et monitoorida Lääne regiooni ohustava üleujutuse arengut, tormist põhjustatud sündmusi ja organiseerida omavalitsuste ning ohustatud alade elanike teavitamist. Päästestaapi kaasatud Politsei- ja Piirivalveamet teavitas üleujutusohust kohalikke rannapiirkondade elanikke, spaasid nii Haapsalus kui Pärnus ja kõiki sõidukiomanikke.

Ilmateenistuse veetõusu haripunkt saabub Pärnus kell 22,  kui veetase on prognoosi kohaselt 195 cm üle Amsterdami nulli. Haapsalus saabub kõrghetk kesköö paiku, kui tase on prognoosi kohaselt 170 cm üle Amsterdami nulli. Saaremaa veetase on allapoole kriitilist, kuid ka seal on  paljud väikesed teeotsad ja ligipääsud takistatud ning endiselt soovitame vältida sinna liikumist. 

Elektrilevi teatel võib veetõusu kõrghetk kaasa tuua osades jõe- ja rannikuäärsete piirkondades asuvates majapidamistes voolu väljalülitamise, et vältida võrguseadmete lühist ja tagada inimeste ohutus. Lülitamisi teeb Elektrilevi siis, kui olukord seda nõuab. Päästeamet soovitab kriitiliste piirkondade elanikel elektrikatkestusteks valmistuda.

Tugeva tuule tõttu oli kella 20.00 seisuga vooluta  ligi 4000 majapidamist. Elektrilevi on voolu taastanud enam kui 6000 kliendile. Kõige rohkem on hetkel elektririkkeid Saare-, Viru- ja Harjumaal. Veel vooluta majapidamistele taastab Elektrilevi elektrivarustuse kõigi eelduste kohaselt tänase ja homse jooksul.

Üleujutusala läheduses elades:

 • Ole valmis võimalikeks elektrikatkestusteks, vahetu  üleujutusohu korral ja kodust lahkudes lülita elekter välja.
 • Sule kanalisatsioonitorude ning kraani äravoolutorude avad puupunnidega. Ühenda lahti kanalisatsiooni juhitud vihmaveetorud.
 • Hoia kodust vara, seal hulgas saastumist põhjustavad kemikaale elamus kõrgematel kohtadel ja kindlasti maapinnast kõrgemal.
 • Ole valmis evakueerumiseks.
 • Vee hoonesse tungimisel tagane teisele korrusele, pööningule või katusele. Võta esmaseks toimetulekuks vajalikud vahendid.
 • Tee ennast või oma majapidamine päästjatele nähtavaks/kuuldavaks ja järgi evakueerimisel antavaid korraldusi.
 • Väljas olles arvesta ohtudega, mida suure veemassi liikumine võib põhjustada inimestele, loomadele, sõidu- ja ujuvvahenditele, lahtistele esemetele jmt.
 • Väldi kõndimist või sõitmist läbi üleujutatud piirkonna.
 • Hoia eemale üleujutatud alajaamadest ning elektriseadmetest ja -kaablitest.
 • Üleujutuse piirkonnas ole ettevaatlik elektrilöögiohu või muude seadmetele tekkinud ja vahendite kahjustustest või saastest tingitud ohu suhtes.

 Tormi rahulikuks üle elamiseks:

 • Püsi võimalusel siseruumides ning hoia toas ka lemmikloomad.
 • Varu joogivett ja toitu.
 • Lae täis mobiiltelefonide akud ja akupangad.
 • Kui autosõit on vältimatu, tangi paak täis.
 • Arvesta, et teele võib puid kukkuda.
 • Tugeva vihmaga peatu teeserval ning lülita sisse ohutuled.
 • Veendu, et sinu tutvuskonna vanemate inimestega on samuti kõik korras.
 • Elektri- ja mobiilside katkemisel kuula Vikerraadio uudiseid patareiga raadiost või autoraadiost.