Viktor RauamFoto: Aldo Luud
Siim Randla 22. veebruar 2020 07:22
Opositsioon umbusaldab veebruaris taas Lüganuse vallavanemat Viktor Rauamit, põhjused on endiselt seotud Kiviõli 1. keskkooli ümber toimuvaga.

Eelmisel umbusaldamisel heideti Viktor Rauamile ette Kiviõli 1. keskkooli direktori Heidi Uustalu vallandamist, millega ta olevat valla mainet kahjustanud. „Siis umbusaldati nii mind, kogu vallavalitsust, volikogu esimeest kui ka aseesimeest. See läbi ei läinud, sest opositsioon ei ilmunud isegi volikogu istungile kohale,“ räägib Rauam Õhtulehele.

Nüüd on õhus uus umbusaldus. Seekord heidetakse vallavanemale ette suutmatust leida Kiviõli 1. keskkoolile direktori kohusetäitjat, justkui oleks kool juhita.

„Tegelik olukord on selline, et kooli enda põhimäärus sätestab, et direktori äraolekul juhib kooli õppealajuhataja. Põhimäärus ei sätesta, millise äraolekuga on tegu, see kehtib ka direktori vallandamise puhul. Lisaks võttis valitsus oma istungil direktori erakorralise töölepingu ülesütlemise korralduses ühe lisapunktina ka vastu otsuse, mis ütleb selgelt: kuni uue korralduseni asendab direktorit õppealajuhataja,“ selgitab Rauam, kelle arvates on järjekordse umbusalduse aluseks olev süüdistus absurdne.

Ta lisab, et ka praegune Kiviõli 1. keskkooli direktor Anu Vau kinnitas kriisiajal korduvalt vallavalitsusele, et kool toimib, õppetöö toimub ja lapsed on hoitud.

Kiviõli kooli eksjuht on aga pöördunud oma vallandamise küsimuses kohtusse ja  vaidlustas töölepingu erakorralise ülesütlemise. Ta taotleb lepingu lõpetamist kohtu poolt ning nelja kuu hüvitist (etteteatamise ajast tingituna).