"Riigipoolne tegevustoetus on teatrile vajalik regulaarseks etendustegevuseks, ilma selleta on see võimatu," on Aarne Valmis pettunud. Foto: Martin Ahven
Toimetas Triinu Laan 21. veebruar 2020 12:00
Tallinna halduskohus ei andud neljapäeval Vana Baskini teatrile esialgset õiguskaitset ja kõigile erateatritele makstakse välja neile ette nähtud tegevustoetus. 

Kultuuriministeerium kinnitas halduskohtule, et teatri taotletud summa 58 000 eurot ei ole  märkimisväärne ja sellest lähtuvalt puudub kahtlus, et ministeeriumil on võimalik vajaduse korral teha sellise summa ulatuses kaebaja suhtes positiivne rahastamisotsus.

Seega leidis kohus, et puudub oht, et teistele toetuse saajatele toetuse väljamaksmise tagajärjel ei ole vastustajal võimalik kaebajale kaebuse rahuldamise korral tegevustoetuse maksmiseks rahastust leida. Esialgse õiguskaitse kohaldamata jätmisega ei kaasne kaebajale pöördumatuid tagajärgi ja kaebajal puudub esialgse õiguskaitse vajadus. Juba ainuüksi sel põhjusel tuleb jätta kaebaja taotlus rahuldamata..

Vana Baskini teater andis etendusasutuste tegevustoetusest ilma jäädes eelmisel reedel kultuuriministeeriumi kohtusse. „Vaidlustame sellist rahajagamise süsteemi, mis praegusel hetkel on aset leidnud. Minister on sinna oma allkirja pannud. Meie tahame seda käskkirja tühistada,“ on varem Vana Baskini teatri juht Aarne Valmis selgitanud. 

Varasemalt on Vana Baskini teater saanud riigilt toetust suurusjärgus 30 000 eurot aastas, viimased kolm aastat on ministeerium taotluse rahuldamata jätnud. 

"Asjaolu, et Vana Baskini teater ei saanud rahastust kultuuriministeeriumi taotlusvoorust, ei tähenda, et teater ei saaks tegutseda või oma rohkearvulist publikut Eesti eri paigus rõõmustada. Eestis tegutseb peaaegu poolsada suuremat või väiksemat erateatrit ning tegevustoetust saab neist 2020. aastal 11 teatrit. Arvestades, et Vana Baskini teatri puhul on oluline väärtus just regionaalsus, on sobiv riigieelarveline rahastamise allikas näiteks Rahvakultuuri Keskuse taotlusvoor „Teater maal“, kust teater on rahastust ka saanud," põhjendas kultuuriministeeriumi asekantsler Hillar Sein.