Eesti uudised

Tallinn tahab kontrollida taksojuhtide puhkeaegasid: „Väsinud juhid on ohtlikud.“ (18)

Toimetas Marvel Riik, 19. veebruar 2020 18:51
„Tallinna korrakaitseametnikud on täheldanud, et tihtilugu teevad taksojuhid väga pikki päevi, on väsinud ja ületöötanud. Harukordne ei ole parkiv taksojuht, kes autos lihtsalt magab,“ selgitab Andrei Novikov vajadust hakata senisest enam kontrollima taksojuhtide töö- ja puhkeaegasid.

Liiklusseaduse kohaselt on kohaliku omavalitsuse ülesanne tagada tänavatel liiklusohutus. Tallinna võimuladvikuni on jõudnud murenoodid taksojuhtidest, kes ise seavad endale töö- ja puhkeaegasid. Tihtipeale tähendavad need ikkagi pikkasid päevasid, sest see on üks viis lisasissetulekut teenida.

„Pole välistatud, et ületöötamisest tingitud väsimuse tõttu võib juhi tähelepanu liikluses osalemisel hajuda (nt magama jääda). Eriti murettekitav on olukord nn platvormipõhist taksoveo teenust osutavate juhtidega. Väsinud juhid on ohtlikud nii iseendale, taksoga sõitjatele kui ka kaasliiklejatele,“ märgib Novikov kirjas majandus- ja taristuminister Taavi Aasale.

„Kuigi kohalikul omavalitsusel on õigus kehtestada taksoveol kasutatavatele sõidukitele teenuse kvaliteeti, sealhulgas sõitjate mugavust ja keskkonnasäästlikkust tagavad nõuded, ei kohaldu need nõuded platvormitaksodele. Samuti puudub linnal võimalus sekkuda seadusliku aluseta taksojuhtide ettevõtlusvabadusse või seada piiranguid tegevusalal tegutsemise valikuvabaduse teostamisel.“

Nüüd otsib Tallinn viise, kuidas regulatsiooni muuta ja teha rohkem järelevalvet taksojuhtide sõidu- ja puhkeperioodi üle. „Eeltoodust tulenevalt palub Tallinna linnavalitsus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil kaaluda liiklusseaduse täiendamist sätetega, mis kehtestaks taksoveol kasutatavate kuue kuni üheksa istekohaga sõiduautode puhul juhile sarnaselt teiste juhtidega taksoveol sõidu- ja puhkeaja nõuded ning maksimaalse ööpäevase sõiduaja, eesmärgiga vältida ületöötamist,“ selgitab Novikov pöördumist ministeeriumisse.

„Ministeerium võiks kaaluda mõtet analoogselt bussi- ja raskeveokite juhtide sõiduaja piirangutele näha ette sõidumeeriku kasutamise kohustus taksoveol või kehtestada infoühiskonna teenuse platvormidele kohustuse kontrollida juhi sõiduaega.“

Tallinna munitsipaalpolitsei amet on 2020. aasta alguse seisuga väljastanud 4083 taksoveoluba, 2215 sõidukikaarti ja 2725 juhi teenindajakaarti.