Eesti uudised

Riigi peaprokurör: ennetähtaegse vangistusest vabanemise tingimusi tuleks karmistada (28)

Toimetas Johanna-Kadri Kuusk, 17. veebruar 2020 11:27
Riigi peaprokurör Andres ParmasFoto: Justiitsministeerium
Kui justiitsministeerium tahab teatud kuritegude puhul välistada ennetähtaegse vangistusest vabanemise võimaluse, näeb riigi peaprokurör Andres Parmas selles kohtunike otsustusvabaduse ahendamist ja pakub alternatiivina välja ennetähtaegselt vabanemise tingimuste karmistamise.

ERRi uudisportaal kirjutab, et justiitsministeerium kavandab karistusseadustiku muutmist selliselt, et välistatakse vangistusest tingimisi ennetähtaegse vabastamise õigus raskemate riigivastaste kuritegude toimepanijatele, inimsusevastastele kurjategijatele ja varem samalaadsete tegude eest karistatud seksuaalkuritegusid või tapmisi toime pannud kurjategijatele.

Peaprokurör Andres Parmas märkis justiitsministeeriumile saadetud arvamuses, et prokuratuuri hinnangul ahendab vangistusest ennetähtaegse vabastamise välistamine kohtunike otsustusvabadust. Tema hinnangul võib kavandatav muudatus riivata põhiseaduse §-s 4 sätestatud võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõtet.

„Prokuratuur juhib tähelepanu, et olukorras, kus kinnipeetaval on lootus ennetähtaegselt vabaneda, võib tal olla suurem motivatsioon käituda seaduskuulekalt ja aktiivselt osaleda taasühiskonnastamisele suunatud tegevustes, samas kui ennetähtaegse vabanemise võimaluse puudumisel võib selline motivatsioon olla väiksem,“ leidis Parmas.