Rehvimägi Tartus, Raadil. Foto: Aldo Luud
Eesti uudised
14. veebruar 2020 13:25

Helme hoiatab: Raadi rehvimäe süttimisel peab evakueerima kolmandiku tartlasi (25)

Siseminister Mart Helme saatis keskkonnaminister Rene Kokale kirja, milles nõuab Tartu Raadi kunagisele lennuväljale kogunenud rehvide likvideerimist, sest tulekahju korral võib kolmandik Taaralinna elanikke oodata evakueerimine. 

Helme juhib tähelepanu samas piirkonnas 2013. aastal toimunud tulekahjule, mil süttis oluliselt väiksem rehvikogus. Toona kulus kustutamiseks kümme tundi ning õnneks ei levinud suits Tartu linna suunas.

"Lõuna-Eesti kriisikomisjoni õppuseks modelleeritud arvutuste kohaselt võib Raadi rehvihoidla süttimise korral vajada evakueerimist kolmandik Tartu linna elanikest," kirjutab Helme ning sõnab, et põlemisel tekkiv saasteainete hulk ületab suurel määral lubatud piirnorme - sõltuvalt saasteainest neli kuni 3000 korda.

"Samalaadne tulekahju toimus 2019. aastal Leedus, 55 000 elanikuga Alytuse linnas, kus evakueeriti haiglaid, suleti koole ja ettevõtteid ning tulekahju tagajärjel tekkis Leedu iseseisvusaja suurim keskkonnakatastroof," lisab siseminister. 

Helme seletab, et Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni eestvedamisel on toimunud seniste ühiste tegevuste ja mõju avaldamise tulemusena palju diskussioone, täiendatud õigusruumi, parandatud mõnevõrra ala tuleohutust, kuid reaalselt on vanarehvide kogust vähendatud 1635 tonni võrra.

"Täpsustatud hinnangu alusel paikneb ladustatud alal jätkuvalt umbes 13 100 tonni vanarehve. Värskeima info alusel kavandatakse 2020. aastal läbi keskkonnainvesteeringute keskuse rahastada kolmandiku vanarehvide likvideerimist, mille järel vajab likvideerimist veel umbes 7400 tonni vanarehve," seisab kirjas. 

Ta lisab: "Siseministeeriumi seisukoht, eelpool toodule tuginedes on, et Raadil paiknev vanarehvide ladustamisala tuleb kiiremas korras likvideerida. Tulekahju korral tekib seal raskete tagajärgedega hädaolukord, mis ohustab paljude inimeste elu ja tervist ning toob kaasa ulatusliku keskkonnakahju. Kuni ladustamise täieliku lõppemiseni tuleb alal tagada selliste tuleohutusnõuete täitmine, mis aitavad maksimaalselt kaasa tulekahju ärahoidmisele, varakult tekkinud tulekahju avastamisele, tule ulatusliku leviku takistamisele, päästetööde võimaldamisele ning tulekustutusvee aastaringse kättesaadavuse tagamisele."