Eesti uudised

Maksuamet avas veebiväravad: 150 000 kiiremat jõudsid tulud enne ametlikku algust deklareerida (40)

Ohtuleht.ee, 14. veebruar 2020, 15:02
Foto: Tiit Tamme
Ehkki ametlikult saab maksu- ja tolliametile (MTA-le) hakata esitama tuludeklaratsioone laupäevast, avati vastav süsteem juba neljapäeva õhtul ning reede kella 13 seisuga on testperioodil avalduse täitnud 148 000 inimest. Loe alt, mida on kasulik deklaratsiooni esitamisest teada. 

„Deklarit saab esitada! Saan 60,01 tagasi!“ rõõmustas üks Õhtulehe lugeja kella 19 paiku. Tema oli ilmselt üks väheseid esimesi õnnelikke, sest MTA veebilehele ilmus üsna kohe teade, et sisenemine on kasutajate suure arvu tõttu piiratud. 

Reedel teatas MTA, et ehkki testimisperioodil ei ole tõrkeid esinenud, võib MTA Infosüsteemi ülekoormuse vältimiseks piirata korraga e-keskkonda kasutavate inimeste hulka ning võib tekkida järjekord. MTA soovitab sellisel juhul asuda tuludeklaratsiooni täitma hiljem.

Samal teemal

Eeltäidetud paberdeklaratsioone hakkavad MTA bürood väljastama esmaspäevast, 17. veebruarist ja ka büroosse ei soovita amet esimestel nädalatel kiirustada, sest siis on oodata pikki järjekordi.

Sellest aastast on tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg kuu aega hiljem ehk 30. aprillil.

See, kui palju riik kodanikele tagasi peab maksma, hakkab selguma siis kui tuludeklaratsioonid enamuses esitatud on. „Juurde tuleb 13 miljonit ja tagasi 147 miljonit, aga sinna lisanduvad need mahaarvamised, mida inimesed tuludeklaratsioone esitades saavad teha. Tagasi maksmise summa kindlasti suureneb ja maksu maksmise summa ka suureneb,“ selgitas MTA maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi.

Tark ei torma

MTA soovitab inimestel kindlasti mitte esimestel nädalatel büroodesse kohale rutata, kuna sellest tekivad pikad järjekorrad. Kannatust tasub varuda ka elektroonilise deklaratsiooni esitajatel. MTA infosüsteemil on piirang selles, kui palju kasutajaid süsteem korraga välja kannatab. Kui see piirang on täis, siis rohkem inimesi sinna sellel hetkel sisse ei saa. Ooteaeg võib olla pikk ka infotelefonile helistades.

„Kiiret ei ole. Sellest aastast on tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg kuu võrra hilisem ehk 30. aprill,“ kommenteeris MTA avalike teenuste valdkonnajuht Sander Aasna. „Enammakstud tulumaksu tagastamine toimub samamoodi kui varasematel aastatel – kui deklaratsioon on korras, laekub raha nädala-paari jooksul. Seejuures ei olene tagastamise kiirus otseselt deklaratsioonide esitamise järjekorrast.“ Aasna ja Liivamägi selgitasid, et süsteem valib korrektselt esitatud deklaratsioonide seast suvalise järjekorra, mille järgi raha tagasi maksta.

Uuendused: kinnisvara ja annetused

Uuendusena saab inimene soovi korral oma enammakstud tulumaksu või osa sellest suunata annetuseks. Valida saab heategevuslike ühingute seast kuni kolm annetuse saajat. Küll aga tasub tähele panna, et pärast deklaratsiooni kinnitamist tehtud annetust enam tagasi küsida ei saa.

Eluasemelaenu intressid saab tulude hulgast eemaldada

Füüsilisel isikul on õigus tulust maha arvata endale eluasemeks elamu või korteri soetamisel võetud laenu või liisingu intressid. Üheaegselt võib maha arvata ainult ühe eluaseme soetamise laenu või liisingu intressid.

Soetamine on ka ehitusloa või ehitusprojekti alusel tehtud ehitise püstitamine, laiendamine ja ümberehitamine, ehitise tehnosüsteemide asendamine ja muutmine ning ehitise ruumijaotuse muutmine ja ehitise tehnoloogilise ümberseadistamisega seotud ehitus- ja paigaldustööde tegemine. Ehitusloa annab kohaliku omavalitsuse üksus või muu pädev asutus ning see kantakse riiklikku ehitisregistrisse.

Mahaarvamise õigus on vaid isikul, kes on nii laenuvõtja (põhi- või kaaslaenaja) kui ka eluaseme omanik. Kui eluase on kaasomandis (st eluasemel on kaks omanikku) ja mõlemad isikud on ka laenutaotlejad, siis saavad eluasemelaenu intresse deklareerida ja tulust maha arvata mõlemad, proportsionaalselt omandi osale. Laenu käendajal ei ole mingil juhul õigust intresside mahaarvamisele, isegi mitte siis, kui ta on eluaseme omanik.

MTA asub enammakstud tulumaksu tagastama alates 26. veebruarist neile, kes deklareerisid oma tulud elektrooniliselt ja 19. märtsist paberil deklaratsiooni esitajatele. Kui inimesel tuleb tulumaksu juurde maksta, siis selle tasumise tähtaeg on 1. oktoobril.

Oluline teada:

 • Tulude deklareerimine algab 15.02 elektrooniliselt ja 17.02 paberil. Deklaratsiooni esitamise tähtaeg on 30. aprill.
 • Enammakstud tulumaksu hakatakse tagastama alates 26.02 elektrooniliselt tulu deklareerinutele ja alates 19.03 paberil deklaratsioonide esitajatele.
 • Juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtaeg on 1.10.
 • Maksuvaba tulu saab aastas kasutada kuni 6000 eurot. Aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400).
 • Enne tuludeklaratsiooni esitamist tasub veenduda, kas üldse on vajadus deklaratsiooni esitada. Tuludeklaratsiooni ei pea esitama inimesed, kelle aastane tulu ei olnud üle 6000 euro, kelle tulult ei ole vaja tasuda täiendavat tulumaksu ning kellel ei ole kasutada maksusoodustusi. Tulumaksu ei tule juurde maksta siis, kui aasta jooksul on maksuvaba tulu arvutatud õigesti, ei ole olnud väärtpaberitehinguid ega sissemakseid-väljamakseid investeerimiskontolt nagu ka lisasissetulekuid (nt üüritulu, vara müügist saadud tulu), millelt maks tasutaksegi alles tuludeklaratsiooniga. Seda, kas maksuvaba tulu on õigesti arvutatud, saab ise üle kontrollida, logides sisse e-MTAsse, valides vasakust menüüst „Registrid ja päringud“ ning sealt „Minu sissetulekud“.

Lisainfo leiab SIIT

Peamised muudatused tuludeklaratsiooni esitamisel

 • Füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg on kuu aega hiljem ehk 30. aprill.
 • Tulumaksu juurdemaksmise tähtaeg on sellest aastast kõigile üks – 1. oktoober.
 • Tuludeklaratsioonis on näha ka ettevõtluskonto kaudu teenitud tulu – see läheb kogu tulu arvestusse ehk mõjutab maksuvaba tulu. Kuid ettevõtluskonto kaudu tasutud tulumaksust mahaarvamisi teha ei saa ning seda ei tagastata.
 • Maksustatud tulu hulgas on tänavu ka 7% protsendiga maksustatud dividendid. Seda juhul, kui dividendimaksjast Eesti äriühingule kohaldus soodusmaksumäär (14%), sest sel juhul tuli füüsilisele isikule makstavatelt dividendidelt 7% tulumaksu kinni pidada.
 • Tagasisaadava tulumaksu või osa sellest saab soovi korral e-MTAs annetada tulumaksusoodustusega isikute nimekirja kantud ühingule või usulisele ühendusele. Valida saab kuni kolm annetuse saajat. Pärast tulumaksu tagastust, ehk annetuse raha ülekandmist, seda enam tagasi võtta ei saa.
 • Kui Euroopa Majanduspiirkonna riigi resident (ehk Eestis mitteresident) esitab tuludeklaratsiooni, saab ta lisaks maksuvabale tulule 2019. aasta osas kasutada ka muid mahaarvamisi. Need võetakse arvesse selles proportsioonis, mis vastab tema Eestis teenitud tulu proportsioonile kogu maailma tulust.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee