Juhtkiri

Juhtkiri | Presidendi mõistlik otsus (110)

Ohtuleht.ee, 7. veebruar 2020 19:47
Presidendi otsus saata pensionireformi seadus riigikokku tagasi oli küll ettearvatav, kuid ikkagi ühtviisi kurvastav nii teisest sambast raha väljavõtmist ootajatele kui võimuliidu poliitikuile. Rõõmustada võib vaid opositsioon, sest vaevalt on samba täpselt senisel kujul säilimisest huvitatud ka need, kes avanevale võimalusele vaatamata ei kavatse kohe oma raha sambast välja võtta.

Küll aga on selge ja tasub üle rõhutada, et ühtegi teist valikud presidendil sisuliselt polnud, sest uue seaduse põhiseadusevastasusele oli teiste hulgas viidanud juba ka õiguskantsler.

Presidendil on parlamentaarses ühiskonnas kindel ja seni päris selgelt sisustatud amet, mille üheks osaks on seaduste kontrollimine enne nende väljakuulutamist. See tähendab, et president ei vali, mis seadus talle meeldib ja milline mitte, vaid president peab olema veendunud, et seadus ei riku põhiseadust ja seeläbi inimeste õigusi.

Tõsi, võib ju öelda, et jutte reformi põhiseadusega vastuolus olemisest rahvas ei mõista, sest sambast raha välja võtmisel palgalt tasutud sotsiaalmaksu arvelt saadav neli protsenti tuleb esimese samba arvelt – selle võrra on sambast väljuja põhipension väiksem ning sambaga mitteliitunuil omakorda jälle suurem.

Kuid see ei saa ja ei tohigi olla presidendi mõtetes, kui ta üht või teist seadust hindab, kuigi on selge, et nii mõnigi koalitsioonipoliitik üritab presidendi reedest otsust näidata poliitilisena. Jätke nende isikute nimed endale meelde, sest on selge, et nad ei mõista riigi toimimist ja järgmistel valimistel ei tasu neid usaldada.

Kui riigikogu presidendi ja tema esitatud põhjendustega aga ei nõustu ning võtab seaduse vastu senisel kujul, mõistab lõppkokkuvõttes tõenäoliselt õigust riigikohus. On kõigi huvides, et jõustuv pensionireform oleks juriidilises vaates kuulikindel. Siis saab igaüks juba ise otsustada ja ka vastutada, kas ta tahab jätkata, ise investeerida või raha ära kulutada – vähemalt on mingi kindlus, et paari kuu või aasta pärast ei tule vigase seaduse ja lõputu protsessimise tõttu uut muutust.