Juhtkiri

Juhtkiri | Hariduses latti alla ei lasta (11)

ohtuleht.ee, 6. veebruar 2020, 17:30
Foto: Robin Roots
Vaevalt langetas haridus- ja teadusministeerium Võrumaal Rõuge vallas tegutseva Krabi kooli tegevusloa tühistamise otsuse kergekäeliselt. On ju mujalgi seoses õppekvaliteediga muresid olnud, kuid mitte kunagi varem pole probleemid päädinud üldhariduskoolilt õpetamisõiguse äravõtmisega.

Riiklik järelevalve tuvastas, et Krabi koolis kestsid koolitunnid vaid 30 minutit, kahe õppeaine tunnid jäid esimesel poolaastal hoopis ära, üle 60% õpetajatest puudus vajalik kvalifikatsioon ning õpilastele polnud tagatud logopeedi ja sotsiaalpedagoogi teenused.

Kas sel juhul saab öelda, et tegevusloa tühistamisega 1. märtsist ehk keset õppeaastat tehti koolile ja õpilastele liiga? On ju selge, et õpetajate kvalifikatsiooniprobleemi ei lahenda mõne kuuga – ja uute õpetajate värbamisega on hädas paljud koolid ka suuremates keskustes. Haridusliku erivajadusega laste, kellest paljudel olevat keskendumisraskused, õppekoormuse järsk suurendamine, et ära jäänud ja lühendatud tunnid järele teha, võiks aga anda äraspidise tulemuse.

Tõsi, ka uude kooli minekuga kaasnevad paratamatult kohanemisraskused – Krabi kooli 40 õpilasele tuleb nüüd leida koolikoht selles omavalitsuses, kuhu laps on sisse kirjutatud –, ent lootuse õppeaasta (või isegi põhikooli) edukaks lõpetamiseks võiks anda õpetajate parem ettevalmistatus ja tugispetsialistide teravdatud tähelepanu. Tegevusloa tühistamisega venitamine tähendanuks ilmselt aga hariduslünga süvenemist.

Küll aga ei tähenda see, et Eesti haridussüsteemis ei võiks Krabi koolil või sellega sarnastele haridusasutustele üldse kohta olla. Vastupidi – õpperaskused on ikka pigem sagenev probleem ning väikekoolid ja -klassid on sellistele õpilastele sobilikumad keskkonnad kui suured munitsipaalkoolid, kus individuaalset tähelepanu jagub igale lapsele paratamatult vähem. Välistatud pole ka Krabi kooli tegevusloa taastamine – juhul, kui täidetakse seadusega kehtestatud nõudeid. Võib vaid loota, et nõu ja jõuga pole toeks mitte ainult kohalik kogukond, vaid ka puudused tuvastanud ministeerium.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee