Krabi kool Foto: Aldo Luud
Toimetas Triinu Laan 5. veebruar 2020 13:37
Kolmapäeval tühistas haridus- ja teadusministeerium Rõuge vallas asuva Krabi kooli tegevusloa. Riikliku järelevalve tulemusena võetakse esmakordselt üldhariduskoolilt õpetamisõigus ära.

Detsembris viis haridus- ja teadusministeerium koolis läbi riikliku järelevalve, mille käigus tuvastati olulisi probleeme õppe- ja kasvatustöös, mis puudutasid koolis töötavate õpetajate kvalifikatsiooni, õppetundide pikkust ja mahtu, mittestatsionaarse õppe korraldamist ning hariduslike erivajadustega õpilaste toetamist.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamisel lähtuti mitte üksikutest puudustest, vaid nende koosmõjust ja ulatusest, mis ei võimalda riiklikule standardile vastava hariduse pakkumist.

Ministeerium ei ole saanud koolilt tõendeid selle kohta, et olukorda suudetakse lahendada, näiteks ei ole kool esitanud ärajäänud õppetöö järeletegemiseks planeeritud tegevuste kirjeldust koos ajaraamistikuga. Tekkinud olukorras peab ministeerium ainuõigeks otsuseks lõpetada Krabi koolis üldhariduse andmine.

Õppimisvõimalused riiklikule standardile vastavates koolides senistele Krabi kooli õpilastele leiab ministeerium koostöös kohalike omavalitsustega, kus sissekirjutuse kohaselt elavad Krabi koolis õppivad lapsed. Eesmärk on kokku leppida iga õpilase haridustee sujuv jätkamine, vajadusel kaasates Rajaleidja spetsialiste ning pakkudes rahalist tuge koolidele, kuhu õpilased õppima asuvad. Samuti kavandab ministeerium kohtumisi õpilaste vanematega.

Kooli tegevusloa kehtetuks tunnistamine ei välista uue tegevusloa taotluse rahuldamist juhul, kui kooli pidaja tegevused vastavad seadusega kehtestatud nõuetele.

Samal teemal

Kommentaarid  (63)

Tuletan 7. veebruar 2020 08:10
meelde, et haridusminister praeguses Eesti Vabariigis on tädi M.Reps. Tirides riiklikult hariduse vankrit, lähevad kummid siva tühjaks.
Muidugi 7. veebruar 2020 08:07
pole Keskerakond aüüdi. Keskerakond keerutab usinalt näpukesi.
Kõik kommentaarid

SISUTURUNDUS