Eesti uudised

Lisatud SA Tartu Ülikooli Kliinikum asutajate esindajate kommentaar

JUHTIMISKRIIS: Tartu haiglajuhid nõuavad Klaasi ja Eelmäe tagasiastumist, nõukogu soovib töörahu säilitamist (96)

Toimetas Aare Kartau, 4. veebruar 2020 08:18
Urmas Klaas, Priit Eelmäe.Foto: Aldo Luud | Andres Putting / Ekspress Meedia
Tartu Ülikooli kliinikumi 19 kliiniku juhid nõuavad kliinikumi nõukogu esimehe, Tartu linnapea Urmas Klaasi ja juhatuse esimehe Priit Eelmäe lahkumist oma kohalt.

SA Tartu Ülikooli Kliinikum asutajate esindajad saatsid seepeale samuti meediale ühisavalduse, kus väidavad, et on sellest pöördumisest lugenud vaid meedia vahendusel, kuna neile pöördumist saadetud ei ole.

Samal teemal

"Kliinikumi nõukogu mõistab tekkinud juhtimiskriisi tõsidust ja on astunud väga konkreetseid samme olukorra lahendamiseks. Kliinikumi asutajate – Tartu Ülikooli, Tartu linna ja riigi – esindajad ja nõukogu on kohtunud kliinikute juhtidega. Kliinikumi nõukogu moodustas reedel, 31. jaanuaril kliinikumi struktuuri- ja juhtimisreformi läbi viimiseks töörühma, mida juhib nõukogu liige, Tartu Ülikooli teadusprorektor Kristjan Vassil. Erinevaid osapooli ja kompetentse esindav töörühm koguneb reedel, 7. veebruaril. Nõukogu jaoks on oluline muutused ette valmistada ja ellu viia kaasavalt. Seetõttu on kliinikute juhid kutsutud struktuuri- ja juhtimisreformi arutama 13. veebruaril Tartu Ülikooli senati saali. Meil on väga kahju, et osa juhte on enne seda kohtumist valinud koostöö asemel avaliku rünnaku, " seisab sotsiaalminister Tanel Kiige, Tartu Ülikooli rektor Toomas Asseri ja Tartu linnapea Urmas Klaasi poolt allkirjastatud avalduses. 

Nõukogu palub kliinikumi töötajatel säilitada töörahu, et raviasutuses oleks võimalik keskenduda oma põhitööle ning lubab, et tegeleb aktiivselt lahenduste leidmisega. 

Konflikt vallandus, kui Eelmäe tutvustas jaanuari alguses kliinikute juhtidele planeeritava juhtimis- ja karjäärimudeli elluviimise ajakava, mille kohaselt pakuti kõigile tähtajatuid ametikohti, kuid juhikohad oleksid muutunud tähtajaliseks ja senistele juhtidele pakuti võimalust neile kohtadele kandideerida.

Haiglajuhtide meediale läkitatud avaldus muutmata kujul:

„Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogu on viinud kliinikumi sügavasse juhtimiskriisi. Kliinikumis puudub töörahu, juhatuse esimees Priit Eelmäe ei ole suutnud ligi 1,5 aasta jooksul kliinikute juhtidega koostööd teha ega plaanigi seda. 4400 töötajaga Eesti juhtiva meditsiiniasutuse maine on saanud väga olulisel määral kahjustada.

Kliinikumi nõukogu, eesotsas nõukogu esimehe Urmas Klaasiga, püüab kliinikumi juhtimises läbi viia muudatusi viisil, mis töökorraldust ei paranda, vaid halvendavad.

Kliinikumi juhtimiseks sobimatute isikuomadustega Priit Eelmäe vastasseis meeskonnaga ei ole tulevikus võib-olla realiseeruv risk, vaid tänaseks ligi 1,5 aasta jooksul tõeks saanud reaalsus. Selle reaalsuse jätkumine on ummiktee. Lahkuma ei pea tipparstid ja kliinikute juhid, vaid ebakompetentne juhatuse esimees.

Priit Eelmäe ei suuda Tartu Ülikooli Kliinikumi juhtida, tal puuduvad selleks oskused, teadmised, isikuomadused ja tahe. Juht, kes ei soovi oma meeskonnaga koostööd teha, väljendab ükskõiksust ka oma töö vastu.

Alusetute väidete esitamine omaenda juhitava kollektiivi vastu ei ole meeskonnatöö osa. Kliinikute juhtidena oleme kindlasti nõus struktuuri kaasajastamise, tähtajalise töölepingu ja ametikohale konkureerimisega.

Nõukogu esimees on aktsepteerinud juhatuse esimehe tegevust, mis on kliinikumi juhtimiskriisi viinud. Ainus lahendus on mõlema juhi poolt vastutuse võtmine.

Juhatuse esimees peab lahkuma kohe. See on töörahu taastamise esimene ja vältimatu eeltingimus. Nõukogu esimees peab taanduma ja vastutama, kuna ta ei ole oma tööga hakkama saanud ning õigustab emotsionaalselt vägivaldse juhtimisstiili jätkumist Tartu Ülikooli Kliinikumis.

Süü lasub Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogul tervikuna. Nõukogu ei ole aru saanud Ülikooli ja haigla omavahelise toimimise tasakaalust ning pole astunud mõistlikke samme selle tasakaalu saavutamiseks.

Alates nõukogu erakorralisest koosolekust 13. jaanuaril pole juhatuse esimehe juhtimisstiilis vähimaidki muutusi toimunud. Juhatuse esimees ei ignoreeri mitte ainult kliinikumi töötajaid, vaid ka nõukogu.

Õhkkond kliinikumis on viimase pooleteist aasta jooksul, mil juhatuse esimees on olnud Priit Eelmäe, järjest halvemaks läinud. Olukord kahjustab oluliselt tervishoiuteenuste osutamist, meie arstide ja meditsiinitöötajate hariduse olevikku ja tulevikku. Me vajame töörahu. Ja kohe.

Austatud nõukogu esimees. Astuge tagasi.“

Avaldusele kirjutasid alla Tartu Ülikooli kliinikumi 19 juhti: 

Prof Margus Lember, sisekliiniku juhataja

Prof Jaan Eha, südamekliiniku juhataja

Dr Rein Kermes, sisekliiniku direktor

Dr Aivar Ehrenberg, naistekliiniku direktor

Dr Ago Kõrgvee, anestesioloogia ja intensiivravikliiniku direktor

Prof Joel Starkopf, anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juhataja

Prof Vallo Tillmann, lastekliiniku juhataja

Dr Marika Kirss, lastekliiniku direktor

Dots Sven Janno, psühhiaatriakliiniku juhataja

Dr Anu Tamm, ühendlabori direktor

Dr Taavo Seedre, stomatoloogiakliiniku juhataja

Prof Helle Karro, naistekliiniku juhataja

Prof Urmas Lepner, kirurgiakliiniku juhataja

Dr Rein Kuik, spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku direktor

Dots Kuldar Kaljurand, silmakliiniku juhataja