ohtuleht.ee 23. jaanuar 2020 17:44
Kui 2001. aastal kaalus isamaalase Mart Laari juhitud valitsus kogumispensionide seaduse sidumist usaldusküsimusega, siis 19 aastat hiljem oleme jälle olukorras, kus Isamaa soovitud pensionireformi ei saa nähtavasti teha teisiti, kui opositsioonist üle sõites.

Toona võeti eelnõu siiski vastu ilma seda usaldusküsimusega sidumata, olgugi et see tähendas, et riigikogu liikmed pidid nõustuma nende endigi eripensionide suurema maksustamisega.

Tõsi, valitsuskoalitsiooni usaldusküsimusega vehkimise eest nahutav opositsiooniline Reformierakond on astunud samasse ämbrisse, kui Taavi Rõivase valitsus sidus usaldusküsimusega 2014. aastal vanemapensioni edasilükkamise ja 2015. aastal maksumuudatuste nn kobareelnõu. Õieti võib öelda, et usaldusküsimust on sihtotstarbeliselt kasutatud üksnes 2009. aastal, kui arutlusel olid majanduskriisist tingitud eelarvekärped.

Ütleb ju riigikogu kodu- ja töökorraseaduse kommenteeritud väljaannegi, et võimalus siduda eelnõu usaldusküsimusega on ette nähtud vähemusvalitsusele, kui neil on raskusi oma poliitika elluviimisel, või kriisiolukordades, kui valitsusel on tarvis saada üle erimeelsustest parlamendienamusse kuuluvate saadikute vahel. Lihtsamalt öeldes pannakse koalitsioonierakondade saadikud valiku ette, kas hääletada eelnõu poolt või riskida võimalusega, et koduerakond jääb võimust hoopis ilma.

Sellise eelnõu menetlus on palju kiirem, kui oleks muidu, sest muudatusettepanekuid ei hääletata. Et pensionireformile on neid kogunenud ligi 900, on eelnõu sidumine usaldusküsimusega valitsusele arusaadavalt ahvatlev. Paraku heidetaks koos ilmselgelt riigikogu töö venitamiseks mõeldud jaburate ettepanekutega kõrvale ka sisuline kriitika, millest reformijad parema meelega vaikivad. Arutelu saab siis toimuma põhimõttel „palju kära, vähe villa“, sest vabariigi valitsuse esindaja saatmine parlamendi ette küsimustele vastama ei muuda eelnõu tekstis enam midagi.

Ent muutmist – või vähemalt kaalumist! – väärivat on ilmselt palju, kui õiguskantsler loeb reformi õiguslikke vigu üles lehekülgede kaupa ning juba praegu on põhjendatud kahtlus, kas president seaduse vastuvõtmise korral selle välja kuulutabki.