Elektrooniline hääletamine. Foto: Tiit Tamme
Toimetas Johanna-Kadri Kuusk 12. detsember 2019 12:51
Eelmise väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Kert Kingo ellu kutsutud e-valimiste töörühm edastas neljapäeval aruande 25 ettepanekuga e-valimiste süsteemi täiendamiseks, usaldusväärsuse tõstmiseks ja riskide haldamiseks.

Uue väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Kaimar Karu sõnul andis raport kasuliku ülevaate küsimustest, mis e-valimisi ümbritsevad. „Praegust e-valimiste süsteemi on arendatud ning kasutatud juba alates 2005. aastast ja, nagu iga teinegi keerukas süsteem, vajab see jätkuvat edasiarendamist ja parendamist. Nendele aspektidele ning selgitamis- ja põhjendusvajaduse kaardistamisele töörühma raport keskenduski. On hea, et raport sisaldas ka mitmeid ettepanekuid järgmisteks sammudeks. Tänan töögrupi liikmeid nende aja ja pingutuste eest ning hindan nende julgust jääda teatud seisukohtades eriarvamusele,“ märkis Karu.

Töörühma aruanne on osa järgmiste konkreetsete sammude kokkuleppimisst, millega on seotud veel teisedki ministeeriumid ja asutused.

„E-valimiste süsteem on tänaseks päevaks kindlasti vaadeldav riigi tuumiktaristu osana ja selle rahastus ja arendamine on väga kõrge prioriteediga. Peame olema jätkuvalt veendunud, et kasutame parimat võimalikku tänapäevast tehnoloogiat, kuid samas arvestama võimaluste piires ka tulevaste muudatustega nii krüptograafias kui tehnoloogiavõimekuses üldiselt,“ rääkis minister Karu. „Koostöös Justiitsministeeriumi ning Riigi valimisteenistusega vaatame üle e-valimisi puudutavad seadusandlikud aspektid. Lisaks peame veenduma, et printsiibid, millele e-valimised toetuvad, on ühiskondlikult aktsepteeritud. Kaalume kindlasti tõsiselt ka ettepanekut tagada kõigi erakondade tugev esindatus e-valimiste vaatlemisel,“ tõi ta esile.

„Selge on see, et töö selles raportis käsitletud teemadega peab jätkuma, mitmed olulised suunad on välja toodud ning nüüd algab tõsine koostöö järgmiste sammude elluviimiseks,“ rõhutas Karu. „Töö süsteemi turvalisuse ning läbipaistvuse tagamiseks peab olema pidev, mitte episoodiline. Tahame õppida rahvusvahelisest kogemusest ja kaasata senisest enam sõltumatuid rahvusvahelisi eksperte. Kindlasti paneme kokku ka järgmised töögrupid konkreetsemate teemadega süvitsi minemiseks ning seatud eesmärkide saavutamiseks. E-valimised peavad olema Eesti kodanike jaoks usaldusväärne, läbipaistev ning turvaline süsteem, mille üle saame uhked olla ning mida ka teised riigid saavad eeskujuks tuua,“ lõpetas minister.

Töörühm analüüsis poole aasta jooksul kõiki esitatud täiendusettepanekuid, mille osas toimus elav diskussioon. Valminud raport toob välja 25 olulisemat hinnangut ja soovitust.

Töörühma tööd juhtis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi küberturvalisuse poliitika juht Raul Rikk ning töörühma kuulusid: Tarvi Martens, Tanel Tammet, Mihkel Solvak, Liia Hänni, Epp Maaten, Märt Põder, Mihkel Tammet, Mariko Jõeorg-Jurtšenko, Martti Allingu, Arne Koitmäe, Tarmo Hanga, Alo Einla ja Heldur-Valdek Seeder.

Loe töörühma raportit täismahus SIIT.