Krimi

TRELLIDE TAHA: kohus mõistis Pärnus lapse tapnud teismelisele mitu aastat vangistust (74)

Johanna-Kadri Kuusk, 12. detsember 2019 11:11
13aastane sai jõhkralt peksa kesklinnas garaažide vahel.Foto: Erki Pärnaku
Pärnu kohus mõistis 16aastasele noormehele mitu aastat vangistust selle eest, et too juuli lõpus üht 13aastast niimoodi peksis, et laps hiljem kooma langes ja suri. 

Kohus mõistis noormehe süüdi ja karistas teda 8 aasta pikkuse vangistusega, mida vähendatakse lühimenetluse tõttu ühe kolmandiku võrra. Seega tuleb poisil ära kanda 5 aastat ja 4 kuud vangistust.

Samal teemal

Süüdistus esitati raske kehavigastuse tekitamises ning kohus määraski selle karistuse, mida prokurör taotles.

Lääne ringkonna prokurör Merry Tiitus kommenteeris, et löömise asjaolusid ja süüdistatava tausta arvesse võttes ei leidnud nad muud võimalust kui taotleda noormehele pikka reaalset vangistust.

„Karistuse taotlemisel võttis prokuratuur arvesse, et süüdistatav on varasemalt korduvalt õigust rikkunud ja talle oli enne saatuslikku löömist juba määratud kõige raskem mõjutusvahend, mida alaealisele on võimalik määrata. On selge, et see noor inimene on vabaduses ohtlik ja ei suuda käituda nii, nagu ühiskond ootab. Prokuratuuri hinnangul on reaalne vangistus ühelt poolt õiglane karistus raske kuriteo eest, ning teiselt poolt pakub noormehele piisavalt distsiplineeritud keskkonda ja võimalust ümber kasvada.“

Karistamise aluseks on muuhulgas isiku süü suurus ja võimalus mõjutada süüdlast edaspidi hoiduma uute süütegude toimepanemisest. 

Süü suuruse hindamisel arvestas kohus, et süüdistatav on kannatanu tervise kahjustamise toime pannud kavatsetult, ohu elule vähemalt kaudse tahtlusega ning surma ettevaatamatusest. Samuti arvestab kohus süüdlase vahetut teojärgset käitumist, kus pärast kannatanu peksmist süüdistatav uhkustas teiste ees oma teo üle, mis näitab kohtu hinnangul süüdistatava ükskõikset suhtumist õiguskorda ning üleüldisemalt väärarusaama sellest kuidas ühiskonnas kehtivate normide kohaselt tegutseda.

Kohus arvestas ka seda, et kannatanu ei teinud ega öelnud süüdistatavale midagi sellist, mis annaks vähimagi põhjuse tema ründamiseks. Eeltoodu alusel leidiski kohus, et süüdistatava süü on keskmisest suurem.

Karistusseadustiku järgi võib sellise kuriteo eest saada neja- kuni kaheteistaastase vangistuse, kuid kuna süüdistatav oli kuriteo toimepanemise ajal alaealine, siis ei või talle mõista tähtajalist vangistust üle kümne aasta ega eluaegset vangistust.

Samal teemal

12.12.2019
EESTI JÕHKRAD LAPSTAPJAD: sarimõrvarist koolitulistajani
06.12.2019
PÄRNUS SURNUKS PEKSTUD POISI VANEMAD: ta kohtles kõiki tuttavaid nagu oma sõpru ja usaldas võib-olla teisi liiga palju