Foto: Aldo Luud
Siim Randla 11. detsember 2019 05:20
Tartu ringkonnakohus nõustus Tartu maakohtu otsusega, mille järgi tuleb Valgamaa põllumeeste liidu juhatuse liikmel Kaupo Kutsaril (pildil) maksta toiduliidu juhile Sirje Potisepale au teotamise eest 2000 eurot. 

Kutsar ütles mullu sügisel Lõunaeestlasele, et Potisepp on juba aastaid inimesi petnud ning on saanud presidendilt vale kuvandi loomise eest paraku teenetemärgigi. Ta leiab, et lipumärk peaks olema vaid toodetel, mis on tehtud Eesti lihast, jahust või mõnest muust toorainest.

 Maakohus leidis, et Kutsari hinnangud olid alusetud ja põhjendamatud ning kohustas teda kahjuhüvitisena Potisepale hüvitama 2000 eurot. Kutsar ei nõustunud maakohtu otsusega. „Kahjuks ei ole maakohus andnud Sirje Potisepa aastatepikkusele lipumärgi üdini kodumaisena kujutamisele õiguslikku hinnangut. Seega tundub maakohtu otsus igati esialgne,“ põhjendas Kutsar apellatsioonkaebuse esitamist Tartu ringkonnakohtule.
Detsembris tegi Tartu ringkonnakohus otsuse ja jättis maakohtu otsuse muutmata, välja arvatud menetluskulude asjus, mis tuleb ringkonnakohtu otsuse põhjal Kutsaril osaliselt hüvitada. Potiseppa esindavad vaidluses Soraineni advokaadid Triin Toom ja Allar Jõks. „Ringkonnakohus nõustus maakohtuga, et Kutsari hinnangud olid õigusvastased ning tal tuleb tasuda kahjuhüvitis 2000 eurot,“ lausus Toom. Samuti leidis kohus, et Kutsar peab osaliselt hüvitama ka menetluskulud (maakohus oli varem jätnud mõlema poole kulud nende enda kanda) ning tasuda 3225 eurot. „Kohus on õigesti leidnud, et kui Kaupo Kutsari eesmärk on saavutada, et lipumärki kasutataks vaid Eesti toorainest tehtud toodetel, siis on selleks teisigi võimalusi, kui toiduliidu juhi ründamine,“ ütles Jõks.

„Ringkonnakohtu poolt kinnitust leidnud teadmiste põhjal pean tunnistama, et oli vale ajakirjanikule rääkida Sirje Potisepa poolsest tarbijate eksitamisest, kuna see ei leidnud kohtus kinnitust. Vabandan veel kord Sirje Potisepa ees,“ teatas Kutsar nüüd. Ta märkis, et enda poolseks süü heastamiseks peab ta tasuma Potisepa advokaadikulusid 5700 eurot, solvamise eest hüvitist 2000 eurot. ."Koolirahana pean tasuma ka enda kohtukulud üle 10 000 euro," lisas Kutsar.