PANDI KÜLMKAPPI: Tartu üks suuremaid liiklussõlmi, niinimetatud Riia ring, pidanuks järgmisel aastal muutuma ehitustandriks. Riigieelarve kärpe tõttu jääb vähemalt järgmisel aastal kõik vanaviisi.Foto: Aldo Luud
Eesti uudised
6. detsember 2019 17:18

Tartlased taristuministrile: ehitage Riia ring ümber, see on kõige õnnetusrohkem liiklussõlm (19)

Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatus palus majandus- ja taristuministril Taavi Aasal lisada niinimetatud Tartu Riia ringi rahastatavate objektide nimekirja. Tartlaste sõnul on see majanduslikult ja liiklusohutuselt oluline samm, sest seal toimub kõige rohkem liiklusõnnetusi. Mullu toimus seal 133 liikluskindlustuse juhtumit kogukahjuga 200 000 eurot.

Liit peab niinimetatud Riia ringi ehitust esmatähtsaks Tartumaa ja kogu Lõuna-Eesti riigiteede ehitamise mõistes, kuna see ühendab Lõuna-Eestit Põhja-Eestiga. „Lisaks regioonide ühendamisele on see peamine ühenduslüli Lõuna-Eesti ja Tartu linna vahel. 2017. aasta andmetel on Riia ringi aasta keskmine liiklussagedus 16 700 autot ööpäevas ja see kasvab. Kahjuks on see Eesti kõige liiklusõnnetuste rohkem liiklussõlm: Riia ringil toimus 2018. aasta jooksul 133 liikluskindlustuse juhtumit kogukahjuga 200 000 eurot,“ kirjutas Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Rain Sangernebo ministrile.

„Ehitusala väljaehitamine aitab kaasa liiklusohutuse taseme tõstmisele kogu piirkonnas vähendades liiklusõnnetuste arvu ning muutes sõidukite liiklusvoo sujuvamaks ja liiklussõlme läbilaskevõime suuremaks. Tartu on Eesti mõistes suuruselt teine regionaalne toimepiirkond, tema rahvaarv ulatub 156 648 elanikuni.“

Lisaargumentidena toob Sagernebo välja, et Tartumaa on 2018. aasta andmetel Harjumaa kõrval ainuke kasvava elanikkonnaga maakond Eestis. Ühtlasi on Tartu maakond üks kahest maakonnast, kus kohaliku keskuse mõjuala ulatub maakonnapiiridest väljapoole.

Sagernebo lisas, et liidu juhatus kohtus 12. novembril maanteeameti peadirektori Priit Saugi ning maanteeameti Lõuna regiooni strateegilise planeerimise juhi Urmas Metsaga. Kohtumisel oli arutluse all ka Riia ringi ehitusala ehituse küsimus. „Maanteeameti peadirektori sõnul on maanteeametil tehniline valmidus ehitusega alustada 2020. aastal, kui objekt lülitatakse 2020.–2021. aastal rahastatavate objektide nimekirja,“ kirjutas ta. „Ehituse edasilükkamine vähendab Tartu linna ja lähipiirkonna majanduslikku konkurentsivõimet ning suurendab sotsiaalmajanduslikku ebavõrdust Lõuna-Eesti ja Harjumaa vahel, pidurdab investeerimist piirkonda, takistab liiklusohutuse suurendamise eesmärkide täitmist.“