Krimi

RIIGIREETUR SAAB VABAKS: Herman Simm lastakse ennetähtaegselt vanglast välja (128)

Toimetas Triinu Laan, 5. detsember 2019 10:03
Foto: Kaitsepolitsei
Tartu Maakohus otsustas vabastada Herman Simmi karistuse kandmiselt tingimisi enne tähtaega.

Kohus leidis, et Herman Simmi vangistusest tingimisi enne tähtaega vabastamine on põhjendatud. Kohtu hinnangul annab ennetähtaegse vabastamisega kaasnev kriminaalhooldusele allutamine Simmi edaspidisel mõjutamisel seaduskuulekusele rohkem tulemusi kui karistuse täielik ärakandmine kinnipidamiskohas. Nii Tartu Vangla kui ka prokuratuur toetasid vabastamist.

Herman Simmi puhul hindas kohus retsidiivsusriski väga madalaks, kuna  Simmi ligipääs erinevale salastatud informatsioonile ning dokumentidele, mis võiks huvi pakkuda välisriikidele või nende organisatsioonidele, on ülimadal. Võimalikku retsidiivsusriski vähendavad ka tema kõrge vanus ja tervislik seisund.

Herman Simmi puhul on täidetud ka muud ennetähtaegselt vabastamise eeldused, näiteks vangistatu õiguspärane käitumine ja kindel elukoht vabanemisel. Herman Simmi iseloomustustest ning tema enda ütlustest ja käitumisest vangistuse jooksul ja kohtuistungil väljendub, et ta on teinud omad järeldused, kahetseb toimepandud tegu ja suudab range järelevalve tingimustes edukalt seadusekuulekalt käituda.

Kohus möönab Herman Simmi poolt toime pandud tegu käsitledes, et süüdlane pani toime väga raske kuriteo ehk reetis oma riiki ja sünnimaad materiaalse kasu eest. 

Kohus määras Herman Simmile katseaja kuni 18.03.2021, selleks perioodiks määras kohus talle ka allumise käitumiskontrollile, täiendavad kontrollnõuded ja -kohustused ning lisakohustused, mille eesmärk on uute kuritegude toimepanemise riski maandada ja süüdimõistetut distsiplineerida

Herman Simm vabastatakse karistuse kandmiselt peale kohtumääruse jõustumist. Üldine katseaeg hakkab kulgema samuti kohtumääruse jõustumisest alates. Ennetähtaegse vabastamise tingimuste rikkumise korral pööratakse kandmata karistus uuesti reaalsele täitmisele.

Herman Simm on kandnud reaalselt ära valdava osa ehk 11 aastat ja 2 kuud talle mõistetud vangistusest.

Simm tunnistati Harju maakohtu 25. veebruari 2009 otsusega süüdi riigireetmises ja asutusesisese teabe edastamises ning talle mõisteti 12 aasta ja kuue kuu pikkune vangistus.