Krimi

Kapo vahistas kõrge politseiametniku, keda kahtlustatakse vähemalt 250 000 euro omastamises (84)

Ohtuleht.ee, 5. detsember 2019 08:37
Foto: Linkedin
Kaitsepolitsei pidas kolmapäeval kinni politsei- ja piirivalve sisekontrollibüroo ametniku, kes oli kahtlustuse järgi omastanud üle 250 000 euro.

Õhtulehele teadaolevalt on vahistatud isik PPA Lõuna prefektuuri sisekontrollitalituse juht Kaupo Martihhin.

Kahtlustuse järgi omastas ametnik aastatel 2015-2019 aktsiaseltsi ühe omanikuna selle ettevõtte vara sularahana ning teise endaga seotud äriühinguga sõlmitud lepingute kaudu. Lisaks tasus ta kahtlustuse kohaselt selle aktsiaseltsi arvelt erareiside eest ning võltsis ja kasutas dokumente, et reiside tegelikke eesmärke varjata. Ühtlasi esitati mehele kahtlustus selles, et ta omastas teise enda kontrolli all oleva äriühingu kasuks selle aktsiaseltsi klientidele esitatud nõudeid. Esialgses kahtlustuses ametialaseid kuritegusid ei ole.

Kahtlustuse järgi omastas ametnik äriühingu teiste omanike teadmata vähemalt 250 000 eurot.

„Juhtum on seda kaalukam, et õigusvastast käitumist heidetakse ette inimesele, kelle ülesanne on teiste õiguskuulekust kontrollida ning õigusvastaseid tegusid ennetada ja tõkestada. Ametnikud peavad nii oma tööülesandeid täites kui ka eraelus olema seaduskuulekad ning eeskujuks teistele. Lisaks on ausa majanduskeskkonna eest seismine üheks prokuratuuri prioriteetidest,“ sõnas juhtiv riigiprokurör Taavi Pern.

Prokuröri sõnul võib kahtlustatav jätkata sarnaste tegude toimepanemist, luua kunstlikult tõendeid või mõjutada teisi menetlusosalisi ning seetõttu taotles prokurör tema vahistamist.

Lisaks politseiametnikule kahtlustatakse koos temaga korduvas vara omastamises ka 26aastast meest.

Kriminaalmenetlust juhib riigiprokuratuur ja viib läbi kaitsepolitseiamet.