Eesti uudised

Kas Kiviõli koolidirektorit üritatakse poliitilistel põhjustel maha võtta? (8)

Hindrek Pärg / Delfi, 4. detsember 2019 20:57
Foto: TIINA KÕRTSINI
Kiviõli I keskkoolis kuue inimese osalusel toimunud Refomierakonna noortekogu koosolek võib õppeasutuse direktorile ja Reformierakonda kuuluvale Heidi Uustalule maksta töökoha. Lüganuse valla juhid süüdistavad direktrissi õppeasutuse neutraalsuse põhimõtete rikkumises. Uustalu kaitsjad aga leiavad, et süüdistused on alusetud ja laimavad. 

Olgu mainitud, et Lüganuse vallas vahetus võim juunikuus - nüüd juhib kohalikku omavalitsust Isamaa ja Keskerakonna koalitsioon. Varasemalt Reformierakonnaga liidus olnud Keskerakond keeras partnerile selja vallavanema Andrea Eiche (RE) umbusaldushääletusel. 

28. novembril saatis Lüganuse volikogu aseesimees Enno Vinni kirja Lüganuse volikogule ja vallavalitsusele, milles tõi välja, et 13. novembril toimus Kiviõli I keskkooli ruumides Reformierakonna Lüganuse valla noortekogu asutamisüritus. Tasub märkida, et Vinni liitus Reformierakonnaga 2014. aastal, ent lahkust sealt mullu detsembris, praegu ei kuulu ta enda sõnul ühtegi parteisse ega fraktsiooni. Tema oli ka üks Eiche umbusalduse algatajatest. 

Vinni väidab, et noortekogu loomise eestvedaja oli endine Lüganuse vallavanem ja tänane vallavolikogu liige Eiche. „Korraldajate ja koolijuhi poolt poliitilise erakonna ürituse tomumisest lastevanemaid ei teavitatud. Ürituse läbiviimisest oli teadlik ja aitas kaasa (kooskõlastatud ruumide kasutus ja läbiviimise koht) Kiviõli I keskkooli direktor Heidi Uustalu, kes on ühtlasi Lüganuse vallavolikogu liige,“ kirjutab Vinni.

Vinni tsiteerib Uustalu tegevust kritiseerivas kirjas Õiguskantsleri büroo lasteombudsmani Indrek Tederi haridusasutustel saadetud kirja, milles toonitatakse, et poliitiliste maailmavaadete propageerimine õppeasutustes pole lubatud. Lisaks toob ta välja ka 2013. aasta Põhjaranniku artikli, milles esitatud süüdistute kohaselt levitas Uustalu enne kohaliku omavalitsuse valimisi koolis. 

„Volikogu liikmena olen seisukohal, et ei saa dolereerida (kirjapilt muutmata) olukorda, kus segunevad koolijuhi ja poliitiku rollid ja pean oma kohuseks käesoleva avaldusega informeerida antud juhtumist vallavolikogu liikmeid ja vallavaltisust. Lähenemas on uued KOV valimised ja analoogsed juhtumid tuleb koolipidajal igati (ennetavalt) välistada kõikides valla koolides ning koolijuhid peavad järgima haridusasutuste poliitilise neutraalsuse põhimõtet,“ kirjutab Vinni, kes enne Reformierakonnaga liitumist kuulus Isamaa eelkäijasse Isamaa-ja Res Publica Liitu.

Vinni kirjale reageeris päev hiljem, 29. novembril Lüganuse vallavanem Viktor Rauam, kes saatis Uustalule järeleparimise, milles soovib teada direktrissi rolli ürituse korraldamises, uurib kogunemise päevakorra kohta ning soovib põhjendust, mis korraldati kooliruumides poliitiline üritus.

Sellele lisaks väidab Rauam, et nende poole pöördusid "häiritud lapsevanemad", kes kinnitasid, et üritusel oli üheks teemaks tänase vallavõimu kukutamine. Vallavanem esitas seejärel väljavõtted töölepingu seadusest, mis käsitlevad lojaalsust, ning palus Uustalul vastata küsimusele, millist vastutust ta endal kooli juhina näeb. 

Rauam saatis ka teisipäeval, 3. detsembril kirja õiguskantsleri kantseleisse, sooviga saada hinnang tekkinud olukorrale. Vallavanem toob veel uue nüansina välja, et ürituse toimumine reklaamiti varem välja ning hiljem kajastati sotsiaalmeedias. 

Kas vallajuhid esitavad valeväiteid?

Sotsiaalmeedias lükkab Lüganuse valla juhtide süüdistusi algatuse korraldaja Getter-Sandra Lipp. Tema sõnul on Vinni avaldus täis alusetuid süüdistusi ja laimu. 

Tema sõnul ei aidanud direktor ürituse läbiviimisele kuidagi kaasa. "Ürituse läbi viimiseks pöördusid aktiivsed ning ühiskonnaelust ja selle edendamisest huvitatud noored direktori poole, et paluda temalt ruumi kasutamise võimalust, mille ta ka andis, sest Kiviõli 1. Keskkooli kodukorra (punkt 4.4.) kohaselt on õpilastel õigus küsida luba õppetööväliselt kooliruumide kasutamiseks," põhjenda Lipp seisukohta ning toob välja, et seda korraldasid algusest lõpuni kohalikud aktiivsed noored.

Lipp toob ka välja, et tegu polnud Reforminoorte asutamisüritusega, sest Lüganuse valla Reforminoorte klubi oli juba olemas. Lisaks eitab ta kooli õpilastele ühe maailmavaate peale surumist. "Klubiõhtust võtsid osa noored, kes tegelevad klubiga vabatahtlikult ning klubi olemasolu Lüganuse vallas ei mõjuta mitte kuidagi seda, milliste tõekspidamiste järgi lapsi koolis õpetatakse. Klubi ei sekku kuidagi kooli õppetöösse ning sellega ei ole seotud ükski Kiviõli 1. Keskkooli töötaja/õpetaja," kirjutab neiu sotsiaalmeedias., 

Lisaks lükkab Lipp ümber nagu noortekogu loomise eestvedaja oli endine Lüganuse vallavanem Andrea Eiche, öeldes, et ta oli pelgalt ürituse külaline. 

"Kiviõli 1. Keskkooli ruumides toimunud poliitilise üritusega ei ole rikutud haridusasutuse neutraalsuse põhimõtet. Sel üritusel ei arutatud poliitilisi seisukohti ega tehtud ühtegi ametlikku avaldust. Tegusad noored said kokku, veetsid aega, ajasid juttu ning mängisid mänge. Leian ka, et haridusasutuse neutraalsuse põhimõtet ei rikutud, sest ruumi kasutamine klubiõhtu korraldamiseks ei kajastu õppetöös – noored tegelevad antud klubiga vabatahtlikult õppetöövälisel ajal," kirjutab Lipp. 

Lipp käsitleb postituses ka "häiritud lastevanemate" osa Rauami kirjas: "Pöördun avalikult antud lastevanemate poole, et võtaksite minuga ühendust ning selgitaksite, kust tuleb antud informatsioon. Lisaks kinnitan kõikidele lastevanematele, et antud klubi eesmärk ei ole teha noortele ajupesu, vaid aidata kaasa nende arengule ning anda klubi juhtimisega kogemusi, mis tulevad tulevikus suureks kasuks. Igal juhul olen ma väga meelitatud teie uskumusse, et pisikesel klubil on nii suurt võimu, et vallavõimu kukutada," lisab ta mõnevõrra irooniliselt. 

Vallavanema kirjas leidis Lipp samuti kohti, mis ei vastavat tõele. "Oleksin väga tänulik avalduse esitajale, kui näitaksite mulle, milliseid tulemusi kajastati hiljem sotsiaalmeedias. Ainukesed tulemused, mis antud klubiõhtul tekkisid, olid kuldvillaku tulemused, kuid minu teada neid kuskil ei levitatud," kirjutab ta ning kordab nimetatud punkte, et antud üritusel ei arutatud poliitilisi seisukohti ega tehtud ühtegi ametlikku avaldust. 

Uustalu: minu poliitiline meelsus ei pruugi olla sobiv

Delfi andmetel kogunes kolmapäeva õhtul erakorraliselt ka Kiviõli I keskkooli hoolekogu, sest vallas liiguvad jutud, et juba neljapäeva tahetakse koolidirektor ametist vabastada. Hoolekogu esimehe Mehis Kreismani sõnul (Kreisman on Lüganuse volikogu liige, kuulub Reformierakonna fraktsiooni, aga pole erakonna liige - toim.) on direktoriga rahl nii lapsevanemad kui lapsed, sest koolis polevat vägivalda, lõimumine toimuvat ning õppeasutusse tahtvat tulla nii õpilased kui ka õpetajad. 

Kreismani sõnul on tegemist Uustalu kukutamise katse põhjus väljaimetud, nimetades seda puhtalt poliitiliseks mänguks ja isiklikuks kättemaksuks. “Tegelik põhjus on see, et kui võim ja valitsus vallas vahetus, siis jäi koolidirektor opositsiooni. Tema kangutamise taga on puhtalt kellegi isiklik vimm," sõnas ta Delfile ja Eesti Päevalehele

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee