Eesti uudised

Laine Randjärv astub Viimsi vallavanema kohalt tagasi (187)

Toimetas Triinu Laan, Johanna-Kadri Kuusk, 3. detsember 2019 11:33
Laine Randjärv loobus vallavanema kohast Foto: Teet Malsroos
Laine Randjärv teatas, et võtab poliitilise vastutuse ja astub Viimsi vallavanema kohalt tagasi.

Teisipäeva lõunal antud pressikonverentsil märkis Randjärv, et reformierakond ei survestanud teda lahkumiseks mitte mingil moel. „Reformierakond ei ole mind ühtegi sekundit survestanud. Ma olen küll liige, aga erakond on mind toetanud,“ kommenteeris ta.

Samal teemal

„Tundub, et on muutunud toredaks traditsiooniks, et iga aasta detsembrikuus esineb Laine Randjärv mingi poliitilise avaldusega. Tänane päev on toonud minu südamesse rahu. On väga tore tunda seda toetust ja tagasisdet, mida poliitikutele väljendatakse tavaliselt tema matustel. Kui kommenteerida seda sisuasja, siis ma lähen ära ja keegi tuleb minu asemele. Kes tuleb, see pole veel teada, seda inimest ilmselt otsitakse. Mina olen ametis kuni 10. detsembrini, et ei tekiks võimuvaakumit,“ selgitas Randjärv.

Randjärve sõnul valmistab talle muret praegune olukord, kus kõikidel koolidel on seaduslikult olemas hoolekogud ja vanematekogud. „Need inimesed, kes hoole- ja vanematekogus tööd teevad, peaksid saama koolituse, et mis on nende roll, et ei juhtuks et kogud proovivad üle võtta direktori juhirolli samas omamata selleks vastutust. Vastutus on ikkagi koolijuhi peal ja kui on aktiivseid vanemaid, kes soovivad kooli juhtida, siis on minu arvates neil kohane kandideerida koolijuhiks,“ märkis ta.

Edasiste plaanide osas jäi Randjärv kidakeelseks. „Kõigepealt plaanin puhata ja siis kui ma olen puhanud, siis ma lähen tööle,“ sõnas ta. Kui küsiti, kuhu ta täpsemalt plaanib minna, vastas ta kavalalt, et talle võiks veidi aega anda. 

Avaldame tema pressile saadetud kirja täismahus:

Astun Viimsi vallavanema kohalt tagasi, sest muudatuste elluviimise osas valla hariduselus valitsevad erimeelsused.

Võtan poliitilise vastutuse ja astun Viimsi vallavanema kohalt tagasi, sest juhtimistasandil puudub üksmeel.

Mul on selge ettekujutus, milliseid muudatusi Viimsi vajaks, et koolide õpikeskkond oleks turvaline ja hooliv nii õpilaste kui ka õpetajate suhtes ning et vallaelanike maksuraha kulutamise üle oleks selge ülevaade.

Kahjuks on tänaseks juhtimisotsustes kerkinud mitmeid eriarvamusi, mistõttu leian, et ei ole aus jätkata, kui ei ole võimalik tegutseda oma parimate arusaamiste kohaselt. Võimalus ennast realiseerida tuleb anda neile, kes saavad oma plaanid ellu viia. Probleemidele Viimsi valla haridusasutustes tuleb ka minu järeltulijatel tähelepanu pöörata. Korrastama peab koolide juhtimisstruktuurid ning leidma lahendused ühiskonda endiselt häirivate teemade käsitlemisel, mille hulgas on ka laiemalt avalikkuses lahatud vägivalla märkamine ja sellele reageerimine.

Vallavalitsuses tööl oldud aja jooksul on siiski päris mitmed teemad ka hariduse vallas saamas seaduse eelnõudeks, mida pidasin oluliseks ja mida koos endise abivallavanem Georg Aheriga (kes lahkus abivallavanema kohalt tervislikel põhjustel ja see oli tema õigus) eest vedasime. Näiteks need, mis leevendavad järgmisel aastal vallas olevat lasteaiakohtade puudust – koduse lapse toetus ja lastehoid. Oleme tänavu Viimsi vallas hariduse valdkonnas käima lükanud mitmed olulised algatused, millest tahaks esile tõsta kavandatavat Randvere kooli laiendust ja ujula rajamist ning valla arengukavasse 2020-2024 lülitatud uue lasteaia ja kooli ehitust Pärnamäele. Need sammud aitavad lahendada koolikohtade kitsikust. Õpetajate jätkuv palgatõus on üks 2020. aasta eelarve prioriteete.

Suureks ettevõtmiseks, mida oleme oma meeskonnaga ette valmistanud, on kaasaegse huvialahariduse- ning kultuurikeskuse Artium loomine. See on kool, kus Viimsi lapsed saavad 2021. aasta sügiseks Eesti parimad tingimused, et omandada muusika-, kunsti- ja teadusharidust.

Tänan südamest kõiki viimsilasi, kellega sai palju koos ära tehtud ning Viimsi vallavalitsuse ametnikke koos töötatud aja eest – kogu meeskonna tugi oli alati olemas ja väga professionaalne.

Et vallavalitsuses ei tekiks võimuvaakumit, palun ennast ametist vabastada alates 10. detsembrist, mil vallavolikogu saab nimetada ametisse uue vallavalitsuse liikme.

Soovin koduvallale jätkuvalt ilusat tulevikku ning kõigile kaunist ja rahulikku jõuluaega.

Samal teemal

30.11.2019
Laine Randjärv: „Kui praegune töö otsa saaks, elataks end käsitööga ära küll!“
25.11.2019
Viimsi reformierakondlased toetasid Laine Randjärve jätkamist vallavanemana
22.11.2019
KURADITOSIN AASTAT KÕMU: Laine Randjärv – skandaalide dirigent ja esimene viiul!