Eesti uudised

TABEL, VIDEO JA BLOGI | Eesti on PISA testis Euroopas esikohal! (76)

Johanna-Kadri Kuusk, 3. detsember 2019 10:18
Teisipäeval avalikustati ülemaailmselt rahvusvahelise õpitulemuste uuringu PISA 2018 tulemused. Testi järgi on Eesti kõikides uuritavates ainetes Euroopas esimesel kohal, maailmas aga viiendal kohal.

Pressikonverentsil andsid Eesti tulemustest ülevaate haridus- ja teadusminister Mailis Reps, SA Innove PISA peaspetsialist Gunda Tire ning ministeeriumi üldharidus-, keele- ja noortepoliitika asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts.

 

PISA on OECD kolmeaastase tsükliga rahvusvaheline haridusuuring, mida on läbi viidud alates 2000. aastast. Eesti osaleb testil alatest 2006. aastast ehk 2018. aastal osalesime viiendat korda. PISA on maailma suurim haridusuuring: eelmisel aastal osales selles 600 000 noort 79 riigist ja majanduspiirkonnast, Eestist osales 5371 noort 231st koolist.

PISA uuring hindab 15aastaste õpilaste teadmisi ja oskusi lugemises, matemaatikas ja loodusteadustes. PISA 2018 uuringus oli peamine fookus funktsionaalsel lugemisel ehk uuriti, kui hästi saavad 15-aastased õpilased aru kirjalikest tekstidest ja kui tõhusalt suudavad neid kasutada. Samuti uuriti ka õpilaste finantskirjaoskust, selle tulemused avalikustatakse 2020. aasta kevadel.

Uuringu käigus kogutakse samuti andmeid õpilaste hoiakutest, õppimisviisidest, käitumisest, õppimist soodustavatest ja takistavatest teguritest ning õpetamisest. PISA olulisim eesmärk on anda riikidele tagasisidet nende haridussüsteemi tulemuslikkuse kohta. Uuringus osalevate õpilaste valim on koostatud sellisena, et esindada riiki tervikuna, arvestades õpilaskonna jaotust õppekeeleti, sooti ja elukoha järgi.

PISA 2015 uuringu tulemuste põhjal oli Eesti lugemistulemustes maailmas 6. kohal ning Euroopa riikide arvestuses Soome ja Iirimaa järel kolmas.

10:49

Head tulemused ja kõrge rahulolu on omavahel seotud. See tulemus on Eestis kõrge ja 70% õpilastest oma eluga rahul. Lisaks Eestile on selles vallas kõrged tulemused veel Soomes, Saksamaal ja Prantsusmaal.

Siiski on meil veel arenguruumi. Tähelepanu tasub pöörata sellele, et õpilased tunneksid end ühe koolipere osana. Koolikiusamist peaks vähendama. Õpilaste ja õpetajate vahel võiks olla rohkem suhtlemist ja üksteisele tagasiside andmist.

10:44

Loodusteadustes oleme saavutanud kõrge koha. Euroopas esimene ja maailmas kolmas koht. Selles valdkonnas olid 2018. aasta uuringu järgi tüdrukute teadmised selles veidi kõrgemad kui poistel.

10:43

Matemaatika valdkonnas vastab enamiku laste tase baastasemele, mis vastab igapäevaelus toime tulemise vajadusele. Eesti on baastaseme määtmise järgi Euroopas esimesel kohal ja maailmas kaheksandal kohal. Siin on Eestis poiste tulemused veidi paremad kui tüdrukutel. Linnakooli õpilaste tulemused on veidi paremad kui mujal. 

10:37

Eesti tulemus oli testis keskmiselt 523 punkti. OECD riikides oli keskmine 487 punkti. Meie õpilaste taseme sooline erinevus on vähenenud. Samuti ollakse osavad keeruliste ülesannete lahendamisel ja huvi ilukirjanduse vastu on kasvanud.

10:35

Õpilaste heaolu: Õpilastest 89% tunneb end enamus ajast õnneliku ja rõõmsana. Meil on 9% õpilastest sellised, kes tunnevad end pidevalt õnnetuna. OECD riikides on see protsentide vahekord umbes sama.
Eesti õpilased on edumeelsed ja 77% õpilastest arvavad, et intelligentsus on midagi, mida nad saavad ise muuta. Edumeelse suhtumisega õpilased said PISA testis reeglina ka kõrgemaid tulemusi kui need õpilased, kes ei olnud sellise suhtumisega.

10:31

Funktsionaalne lugemine: Eesti noored on väga kiired info hankijad ja nad annavad hinnangu sellele, mida nad on lugenud.
Laps pidi näiteks teksti lugemise järel hindama, kas tegemist oli fakti või arvamusega. Kui Euroopas on see umbes üks laps kümnest, kes sellest aru saab, siis Eestis on see üks seitsmest.

10:28

Reps: Me oleme oluliselt kasvanud ja kui enne olime vaid loodusteadustes, siis nüüd oleme kõigis kolmes aines esikohal.
Meil on aina enam noori inimesi, kes suudavad aina keerulisemaid ülesandeid lahendada. Me oleme seal tipus ka sellepärast, et me ei jäta kedagi maha. See on selgelt meie edu võti.
Poisid on tulnud ilusti järgi. Paar aastat tagasi rääkisime, et poisid ja tüdrukud on erineva tasemega, aga nüüd on poisid teinud tubli arengu. Me pole võrdsuse taga ajamisega unustanud, et meie edasijõudmise aluseks on nutikus. Selle märkamine ja toetamine peab jõudma igasse kooli.
Oleme üks väheseid riike, kes on eelmisest testist saati oma tulemust parandanud. Suur aitäh meie õpetajatele, meie vanematele, suurepärastele ja vahvatele noortele ning kõigile kes on raskemate aegade kiuste pürginud parema hariduse ja teadmiste poole.

10:25

Haridusminister Mailis Reps: PISA nagu te teate on aina kasvav ja neid riike kes sellega igal aastal liituvad on kümneid. See on üks kõige usaldusväärsemaid uuringuid üldse. Eesti on selles suhtes ainulaadne, et meil on neid noori, kes seda teevad, üpriski palju. PISA on väga oluline ja isegi need riigid, kes selles ei osale, vaatavad samuti selle tulemusi.
Eesti osaleb alles või juba viinedat korda. Sellega ühinemine võttis sellega võttis üksjagu aega. OECD on justkui rikaste klubi ja meil oli 2000ndate alguses mure, et me peame end võrdlema riikidega, kellel on rahaliselt paremad võimalused.
Hea uudis on see, et Eesti on Euroopas esimesel kohal.