Repliik

Küsimus | Kas Herman Simm hakkab peale vanglast vabanemist nautima endise politseijuhi kõrget eripensionit? (21)

Arvamustoimetus, 29. november 2019 17:51
Svetlana Meister, siseministeeriumi personalipoliitika osakonna õigusnõunik: Kehtiva politsei ja piirivalve seaduse (PPVS) kohaselt  kaotab isik õiguse politseipensionile, kui ta on süüdi mõistetud karistusseadustiku 15. peatükis (riigivastased süüteod) või 17. peatüki 2. jaos (aususe kohustuse rikkumine) sätestatud süüteo eest, mille eest karistusseadustik näeb ette vähemalt kuni viieaastase vangistuse. Kui isikule maksti politseipensioni, siis lõpetatakse pensioni maksmine kohtuotsuse jõustumise kuule järgnevast kuust. Isik võib politseipensioni õiguse kaotamisel taotleda pensioni üldistel alustel (PPVS-i § 101 lõiked 6 ja 7). Regulatsioon kehtestati 2010. aasta 1. jaanuarist, kui PPVS jõustus.

Karistusseadustiku 15. peatükis on sätestatud riigivastased süüteod ja karistused nende toimepanemise eest. Näiteks riigireetmise või Eesti vabariigi vastu suunatud vägivaldse teo toimepanemise eest karistatakse kuue- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistusega või terrorikuriteo toimepanemise eest karistatakse viie- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistusega (KarS- i §-d 231, 232 ja 237).

Seega isikult, kellele on määratud politseipension, kuid kes on süüdi mõistetud riigireetmise eest, võetakse politseipension ära. Riigireetmises süüdimõistetule ei jätkata politseipensioni maksmist pärast karistuse ära kandmist. Küll aga on tal õigus saada vanaduspensioni üldistel alustel.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee