Isamaa 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimiste põhisõnumiks oli võitlus korruptsiooni vastu.Foto: Karin Kaljuläte / Ekspress Meedia
Marvel Riik 27. november 2019 11:07
„Valitsus vabastas kantsler Lemetti ametist avaliku teenistuse seaduse alusel ehk koostöö mittelaabumise tõttu ministriga. Tema ametist vabastamine ei ole seotud ühegi korruptsioonijuhtumi välja toomisega,“ selgitas Isamaa meedianõunik Karl Sander Kase erakonna valitsusliikmete otsust tagandada maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti.

Kase selgitustel on teiste valdkondade ministritel keeruline hinnata, milline oli maaeluministeeriumi kantsleri ja ministri koostööd olukorras, kus minister kinnitab, et koostöö ei laabunud. „Valitsuse liikmed usaldavad tavaliselt oma kolleegi hinnangut,“ märkis Kase. „Maaeluministeeriumi puhul leidus aga ka teisi märke sellest, et ministri ja kantsleri suhted on halvad ja nende koostöö tõesti ei laabu. Seepärast leidis meie valitsusdelegatsioon, et avaliku teenistuse seaduses nõutud alus kantsleri ametist vabastamiseks on olemas.“

Isamaa meedianõunik Karl Sander Kase. Foto: Erakogu

Meediaruumis on tähelepanu juhitud asjaolule, et Lemetti on rääkinud prokuratuuriga võimalikust korruptsioonist Järviku juhitud ministeeriumis, mis on tekitanud küsimuse, kas valitsus on karistanud riigiametnikku, kelle moraalikompass on paigas. Kas Lemetti tagandamine ei mõjuta ametkondi ja nende käitumist viisil, mis soosib korruptsiooni?

Viimastel valimistel on erakond Isamaa pannud suurt rõhku korruptsioonivastasele võitlusele. 2017. aasta kohalikel valimistel oli see Tallinnas põhisõnum, 2019. aasta riigikogu valimiste programmis on märkeid vähem, aga siiski.

Kase rõhub vastustes Õhtulehele, et valitsus tagandas Lemetti just kehva koostöö tõttu. „See ei olnud seotud ühegi korruptsioonijuhtumi välja toomisega. Isamaa ministrid ei ole Lemetti avaldust näinud, valitsus pole tema poolt prokuratuurile esitatud avaldust arutanud ja seepärast ei saanud see olla ka Lemetti ametist vabastamise põhjuseks,“ selgitas ta. „Kuna prokuratuur pole seni Lemetti avalduse alusel esitanud kellelegi kahtlustust korruptsioonis, siis võib olla ennatlik väita, et tegu on korruptsioonijuhtumiga.“

Isamaa riigikogu valimiste programmis seisab: „Korruptsioon tuleb tõkestada! Tagame julgeolekuasutustele piisavad vahendid ja töörahu, et korruptandid võtta vastutusele.“ Kuhu on töö selle lubadusega jõudnud? „Endistest Idabloki riikidest on Eesti üks madalaima korruptsioonitasemega riike. Viimastel aastatel kohtusse jõudnud poliitilise korruptsiooni juhtumid ja õiguskaitsesüsteemi sõltumatus on pikaajalise järjepideva tegevuse tulemus, mille eesmärgiks on vähendada ja tõkestada korruptsiooni,“ vastas Kase. „Riik viib läbi erinevaid koolitusi korruptsioonijuhtumite ära tundmiseks ning kehtestatud on ka huvide deklareerimise kohustus avalikel teenistujatel. Lisaks oleme aktiivselt teinud erinevaid ettepanekuid korruptsioonivastaseks võitluseks ka kohalikul tasandil.“

Erinevatest konkreetsetest tegevustest on võimalik saada ülevaade kehtivast korruptsioonivastasest strateegiast 2013–2020 SIIN.