Poliitika

Soov kohustustest eemale põigelda? Keskerakond seab kahtluse alla ERJK volitused (10)

Hindrek Pärg, 26. november 2019 18:07
Kas Mihhail Korb (pildil) kasutab venitamistaktikat?Foto: Teet Malsroos
Keskerakonna peasekretär saatis Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) päringule partei keerulisele finantsolukorra kohta vastupäringu, seades kahtluse alla komisjoni volitused. 

ERJK seadis varasemalt kahtluse alla Reformierakonna, Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide majandusliku tegevuse jätkusuutlikuse, viidates puudulikule finantsplaneerimisele, mis on põhjustanud suured võlad. Sellest tulenevalt palus komisjoni novembri keskpaigast esitada parteidel võlausaldajate poolt kinnitatud maksegraafikud ning finantsplaanid. 

Peaministri partei otsustas aga sellele vastata hoopis vastupäringuga: "Keskerakond on kontrollinud Erakonnaseadusest Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) pädevust ning meile jääb esmapilgul arusaamatuks millisel õiguslikul alusel asjaomast infot nõutakse, samuti ei nähtu otsusest, kes on osalenud otsustusprotsessis," kirjutab erakonna peasekretär Mihhail Korb. 

Ta soovib ERJK-lt vastuseid neljale küsimusele: millisest seadusesättest lähtuvalt on komisjon pädev kontrollimaks erakondade finantsvõimekust; millest lähtuvalt otsustas komisjon, et kuuekuuline võlg on pikaajaline; millisel õiguslikul alusel nõuab ERJK partei finantsplaani avaldamist ja erakonna ning tema koostööpartnerite vahel sõlmitud dokumente; kes komisjoni liikmetest otsustasid Keskerakonnale järelpärimise esitada ning milline oli hääletamistulemus. 

"Keskerakond palub, et ERJK viitaks vastuses konkreetsele õigusnormi sättele, et erakond saaks hinnata teabepäringu põhjendatust ja õiguspärasust," kirjutab Korb ning põhjendab soovi sellega, et ERJK teostab erinevaid menetlusi, mille raames ta teeb erakondadele ettekirjutusi.

"ERJK teabepäringust peaks olema aru saada, kas ka teabepäringule vastamine võib kaasa tuua ERJK ettekirjutuse või on tegemist ERJK poole nõustamiskohustuse täitmisega," sõnab Korb.