Mart JärvikFoto: Teet Malsroos
Toimetas Johanna-Kadri Kuusk 25. november 2019 15:27
Mart Järvik kinnitas avalikus teates, et on maaeluminstri kohuseid täites talitanud oma südametunnistuse järgi. Lisaks kinnitas ta, et tema tervis on trombikahtlusest hoolimata korras. 

„Olen viimastel nädalatel saanud palju toetusavaldusi ja positiivseid sõnumeid meie poolehoidjatelt kogu Eestist. Olen tegutsenud maaeluministrina seaduste alusel ja oma südametunnistuse järgi, et seista Eesti põllumeeste ja maarahva huvide eest. Seda töödsaab edukalt teha üksnes heas koostöös ministeeriumi ametnikkonna ja allasutustega.

Oleme valitsusliidu üheks kõige olulisemaks prioriteediks seadnud riigireformi läbiviimise, mis eeldab ka riigiaparaadi senise tegevuse ümbermõtestamist ja kaasajastamist. Vajame kohanemisvõimelist ja tegusatriigiaparaati, senisest olulisemalt paindlikumat valitsemis- ja halduskorraldust, vajame bürokraatia vähendamist ning riigiaparaadi senisest efektiivsemat ja tulemuslikumat tegutsemist.

Alates ministri ametisse asumisest võtsin eesmärgiks muuta nii ministeeriumi aparaadi kui ka allasutuste, sealhulgas VTA ja PRIA,senist bürokraatlikku ja suhteliselt paindumatut tööstiili. Soovisinsuunata seda märgatavalt enam orienteerituks konstruktiivsele koostööle maarahvaga. Kahjuks ei näidanud osa ministeeriumi ja allasutuste tippjuhtkonnast eesotsas kantsleriga siirast soovi muuta oma senist bürokraatlikku ja sektorile vastanduvat jäika tööstiili. Selle kohta on mitmeid ilmekaid näiteid, eriti toiduohutuse ning Euroopa Liidu toetuste asjaajamisega seotud valdkondades.

Minu kui ministri koostöö kantsleriga hakkas mõranema alates sellest hetkest, kui otsustasin maikuus Riigikontrolli auditi alusel viia läbi  ministeeriumi haldusalal erakorralise auditi toiduohutuse valdkonnajuhtimise ja koordineerimise osas, et välja selgitada esinenud puudustepõhjused. Auditi läbiviimisele osutas kantsler selget vastuseisu, nimetades seda „ametnike traumeerimiseks“.

Kahjuks tööalased suhted ei laabunud ka edaspidi, erimeelsused süvenesidning olin ministrina sunnitud koostöö kantsleriga lõpetama. Opositsioonija meedia poolt minu vastu ülesköetud hüsteeria õhkkonnas oli valitsusetöörahu tõsiselt häiritud. Samas ei pidanud ma õigeks meedia jaopositsiooni survel ise tagasi astuda, sest ma ei saanud nõustuda ka riigisekretär Taimar Peterkopi koostatud aruandes sisalduvate põhjendamatute etteheidetega.

Loodan, et juba lähiajal ja uue ministri juhtimisel on võimalik töörahu ministeeriumis ja valitsuses taastada.Tänan kõiki kellega koostöös oleme alustanud praeguse valitsusliidu püstitatud eesmärkide elluviimist maaelu ja põllumajanduse arendamisel ning  maapiirkondade elujõu tugevdamisel.

P.S. Minu tervis on korras. Käisin trombikahtlusega küll täna hommikul tervisekontrollis, aga kahtlus ei osutunud tõeks.“

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Mart Helme kommenteeris  pressikonverentsil samuti kujunenud olukorda. 

Ta avaldas, et Mart Järvik sattus esmaspäevahommikul haiglasse ning EKRE seisab endiselt ministri selja taga. "Meie arvates pole ta süüdi," kinnitas Helme. 

Helme lisas ka, et Lemetti lahkumine oli EKRE nõue valitsusse jäämiseks ning  ministeerium saab ka kantslerita hakkama.