Eesti uudised

Ustus Aguri stipendiumi sai Kais Allkivi-Metsoja: varsti aitab keeleoskustaset automaatselt hinnata veebirakendus 

Ohtuleht.ee, 22. november 2019 18:54
ITLi president Andre Krull, stipendiumisaaja Kais Allikivi-Metsoja ja tema juhendaja, dotsent Pille Eslon.Foto: Joanna Jõhvikas
Ustus Aguri nimelise stipendiumi pälvis tänavu Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi doktorant Kais Allkivi-Metsoja (29), kelle doktoritöö teemaks on „Keeleoskustasemete statistiline mudeldamine eesti keele kui teise keele kirjalike tekstide automaatseks hindamiseks“.

Doktoritöö eesmärk on aidata kaasa eesti keele kui teise keele paremale omandamisele, kasutades infotehnoloogia võimalusi. Töö lõpptulemusena valmib veebirakendus, mida on keeleõppijatel võimalik kasutada näiteks kodutööde, ametikirjade ja muude tekstide kontrolliks, samuti saavad automaathindajat kasutada õpetajad keeletundides loominguliste ülesannete ühiseks analüüsiks ning objektiivse toena õppijate kirjatööde hindamisel.

„31% Eestis elavatest inimestest moodustavad vähemusrahvused, kes meie keelekeskkonnas igapäevaselt toime peavad tulema,“ selgitas stipendiumisaaja Kais Allkivi-Metsoja. „Teadmine sellest, milliseid keelelisi väljendusvahendeid on tarvis, et täita eri tasemetel vajalikke suhtluseesmärke, aitab samas täiustada keeleõppekavu ja arendada mitmesuguseid tasemekohaseid e-õppelahendusi. See muudab keeleõppe paindlikumaks.“

Stipendiumit annab välja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, stipendiumi suurus on 2000 eurot. 

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee